Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Sofia Antonsson
Sofia Antonsson

Sofia Antonsson är dietist med expertis inom IBS och maghälsa. Här delar hon med sig av tips och råd som lindrar en orolig mage.

Reagerar magen på tillsatser? Bild: Pixabay

Kan tillsatser störa magen?

Publicerat: 2015-11-28   |  Sofia Antonsson
Kategori: Hälsa

I tisdagens program pratade min kollega Maria om tillsatsers vara eller icke-vara. Det är ju lätt att tro att alla tillsatser är av ondo och bara onödiga. Faktum är att en hel del av matens tilslatser är helt nödvändiga för vår helsa medan andra tvärtom kan vara rent ohälsosamma. Läs mer på Marias blog

IBS och tillsatser

Jag får ofta frågan om vilka tillsatser som kan påverka magen. Primärt är det glutenfria produkter som kan innehålla många tilsatser. Det är förstås väldigt individullet och lågt ifrån alla med IBS reagerar på dessa, känn därför efter innan du börjar plocka bort alltför många livsmedel som innehåller följande tillsatser:

Karragenan - stabiliseringsmedel i mejeriprodukter som grädde och glass. Rödalg som ibland kan störa magen.

Gurgummi, guarkärnmjöl - konsistensgivare i många glutenfria produkter som mjölmixer och bröd. Tillhör familjen baljväxter och kan ge överkänslighetsreaktion hos den som är allergisk mot baljväxter och jordnötter.

Pektin - gelébildande kolhydrat som finns naturligt i frukt och grönsaker. Tillsätts ofta i sylt, marmelad och bröd.

Rena produkter bättre 

För dig som vet med dig att du är känslig för produkter med tillsatser är det bra att välja ren mat. Det kan t ex vara naturligt glutenfria mjölsorter som majs, ris och bovete eller bröd som du bakar själv. På så sätt kan du lättare kontrollera innehållet.

Sofia