Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Sofia Antonsson
Sofia Antonsson

Sofia Antonsson är dietist med expertis inom IBS och maghälsa. Här delar hon med sig av tips och råd som lindrar en orolig mage.

Träna med känslig mage Bild: Pixabay

Så tränar du med känslig mage

Publicerat: 2016-03-31   |  Sofia Antonsson

Våren är i antågande och det är dags att snöra på sig löparskorna. Men hur funkar det egentligen att träna när man har en känslig mage, är det bra eller ska man undvika träning helt? Svaret är att det inte är samma för alla. Det beror på vem man är och hur besvärlig mage man har.

Rörelse bra för alla, men inte alltid

I grund och botten mår vi alla bra av att rör på oss, det är vi överens om. Tarmsystemet får välbehövlig massage och fungerar därmed bättre. Men för många med magproblem är det helt uteslutet att gå till gymmet. Antingen måste man ha tillgång till en toalett både före, under och efter träningen, eller så är man rädd för att få kramper mitt i passet. Dessa problem hör vanligen till de med diarrédominerad IBS. För den som är förstoppad är all rörelse bra för att stimulera tarmrörelser och hålla igång magen. Dock kan fysisk aktivitet generera smärtor när tarmarna kommer igång.

Löparmage är något annat

Löparmage är när man under, oftast långvarig, fysisk aktivitet drabbas av problem med magen i form av lös avföring, magkramper, illamående och gasbildning. Löparmage drabbar kvinnor oftare än män.  Trots att det kan ge stora obehag och orsakar mycket besvär är inget av symtomen, förutom vid kraftig diarré med risk för vätskebrist, farligt i sig. Löparmage uppkommer tillfälligt under träningen och går över när du tränat färdigt.

Känn efter och anpassa träningen

Motion och rörelse i kombination med IBS är alltså högst individuellt och beror på vilka symtom du har, dagsform samt träningsform. Därför är det viktigt att du hittar ett sätt att sporta som fungerar för dig och att du accepterar att det vissa dagar inte går att träna som du tänkt. I det fallet kanske det får räcka med en promenad. Var snäll mot dig själv. För den som är stressad och uppe i varv är det inte alltid bra med högintensiv träning eftersom det kan stress kroppen ytterligare. Då är det lämpligare med lugnare träning som meditation eller yoga.

Lycka till!

Sofia