Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hillevi Wahl bloggar om ett aktivt liv
Hillevi Wahl

Hillevi Wahl är journalist, författare, föreläsare, hälsoinspiratör – och tokig i att träna. Men innan Hillevi fyllde 45 hade hon inte tränat alls.

Gympaläraren på SVT har väckt starka känslor. Bild: Janne Danielsson / SVT

Gympahatare, sabba inte för era barn!

Publicerat: 2016-03-10   |  Hillevi Wahl

När jag debatterat vikten av skolgympa för barnen de senaste dagarna, så har jag häpnat över föräldrarnas mest frekventa kommentarer och mail:
”Nej, vet du vad, jag hatade skolgympan!”
Sedan kommer långa haranger om hur hemskt det var och hur synd de tycker om sina barn som måste ha gympa. Att gympan inte alls är viktig, eftersom de hade det så dåligt som barn.

Hallå. Hur går det resonemanget ihop? 

Det handlar inte om dig, vill jag utbrista, det handlar om dina barn! Du kan inte sabba för ditt barn bara för att du hade en taskig gympabarndom.

Eller har jag missat något här?

Gympan är inte alls som den var förr. Då är inte nu.
Då rörde vi oss mycket mer i vardagen, i dag rör vi oss ett maraton mindre i veckan än vi gjorde på femtio- och sextiotalet. Ett maraton i veckan!
Missar man den vardagsträningen så blir de där två eller kanske den där enda gympatimmen oerhört viktig för det fysiska och psykiska välbefinnandet.

Jag hade också hemska erfarenheter från gympan. Jag var en klumpeduns, valdes alltid sist, var helt misslyckad. Men det hindrar inte mig att kunna se bortom mig själv och se hur fantastisk gympa mina barn har i dag och hur de älskar den. Hur bra de mår av den, hur de växer som människor. Ge dina barn det!

Det du ska göra som förälder är att fixa bra förutsättningar, funktionella kläder – och hålla inne med ditt eget gympahat. Låt barnen göra sina egna erfarenheter! Låt dem hitta sin egen väg till kroppsglädje. Bara gör det.