Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hillevi Wahl bloggar om ett aktivt liv
Hillevi Wahl

Hillevi Wahl är journalist, författare, föreläsare, hälsoinspiratör – och tokig i att träna. Men innan Hillevi fyllde 45 hade hon inte tränat alls.

Hjälp dig själv att behålla goda vanor. Och hjälp dina barn göra detsamma. Bild: Hillevi Wahl

Hur behåller man en ny god vana?

Publicerat: 2016-02-07   |  Hillevi Wahl

Vi satt några väninnor och pratade om våra nyårslöften och hur det gick för oss. Det var blandade resultat.
”Alltså, att bryta ett gammalt mönster, det är rätt lätt. Ett tag. Men hur behåller man en ny bra vana?”, sa min ena tjejkompis.

Jag gick till litteraturen och kollade. Det finns rätt mycket forskning kring vanor. Våra vanor är oerhört intressanta, rent generllt. Jag skulle kunna skriva hundratals blogginlägg bara om våra bra och dåliga vanor. Men om jag ska försöka svara på min väninnas fråga så går jag till Ian Newbe-Clark som är professor i psykologi och forskar i vanor. Han menar att vanor helst bör brytas och skapas långsamt, en vana i taget.

Här är hans fem knep till att lyckas skapa nya goda vanor – och att kunna behålla dem:

  1. Gör en sak i taget. Välj en vana i taget. Annars är risken överhängande att du kommer att misslyckas. Ta en i månaden, max. Då kommer du ändå att klara av tolv på ett år. Rätt bra!
  2. Ha en bra och detaljerad plan! Hur ska du göra rent konkret för att kunna bryta vanan, vem ska du be om hjälp? Skriv ner din plan. Detta är viktigt. Skriv!
  3. Var realistisk. Du kanske inte ska räkna med att kunna gå ner två kilo i veckan. Ett halvt kilo är mer realistiskt. Och kan du verkligen träna sju dagar i veckan? Vad hinner du med, rimligtvis? Se till att du har utrymme för att göra misstag. Och för att vila.
  4. Dela in din plan i miniplaner, en för varje dag. Hur ska du nå ditt mål just i dag, för att i förlängningen klara det en vecka, och sedan en månad? Skriv en förändringskalender. Ha gärna små rutor du ska kryssa i varje dag, så du kittlar belöningssystemet lite varje kväll. Check på den grejen. Och den och den och den. Då spinner det mysigt i skallen. Härligt!
  5. Repetera. Repetition är, som ni vet, all kunskaps moder. Repetition är även alla nya goda vanors moder. I början får man checka av rutor i en kalender. Skriva upp och notera. Men efter några veckor går det av bara farten. Plötsligt hade den där nya vanan blivit en nästan gammal kär vana. Och då tänker hjärnan, att kan man få en ny gammal god vana, så här enkelt, då kan man kanske skaffa sig en till!  När några veckor kan du fundera på vad du ska hitta för kul ny vana för nästa månad?

 

Extratips: Ha koll på var ditt exakta ”ah-screw-it”-ögonblick brukar inträffa. Vad är det som gör att du inte går till gymet? Varför äter du plötsligt den där godispåsen, fast du har bestämt dig för att ha sockerstopp? Är det för att du skippat lunchen och är för hungrig för att tänka rationellt? Är det för att det är för kallt ute för att gå och träna? Är det för att du känner att du måste prestera?

Ha en beredskap för det också. Ät lunch, sänk ribban, ha varma sköna kläder framlagda. Hjälp dig själv. Och repetera.

Någonstans mellan tio och sextiosex dagar tar det att skapa en ny vana, beroende på vilken forskare man frågar. Ju fler gånger du repeterar, desto fortare går det. Så gör, bara gör. Och sänk ribban.