Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hillevi Wahl bloggar om ett aktivt liv
Hillevi Wahl

Hillevi Wahl är journalist, författare, föreläsare, hälsoinspiratör – och tokig i att träna. Men innan Hillevi fyllde 45 hade hon inte tränat alls.

Vinnarskalle Hillevi Wahl Bild: Hillevi Wahl

Jag är en vinnarskalle!

Publicerat: 2016-05-09   |  Hillevi Wahl

Jag hittade den här boken på en loppis i helgen. Bli en vinnarskalle av Olof Röhlander.
Jag var lite skeptisk först. Vinnarskalle. Vad är det, liksom? Jag har aldrig varit en sådan som vinner lopp. Jag är inte ens i närheten. En gång hamnade jag visserligen på prispallen i Ursvik, men det var mer än slump än någonting annat. Jag råkade bara ha cyklat dit, trots att jag egentligen var för trött.
Jag brukar prata om det, om vikten av att dyka upp. Som Winston Churchill sa: The world is run by those who show up.
Churchill var helt klart en vinnarskalle. Men jag? Njae.

Vinnarskalle. Är inte det en sådan som vill vinna till vilket pris som helst? Som bara vill ha segerns sötma, som blir besviken när hon kommer tvåa eller trea?

Det trodde jag. Men så började jag läsa boken. Och blev glatt förvånad. Kolla bara Olofs definition av vinnarskalle:

  1. Vinnarskalle kan vara att våga bryta mot dina egna regler, att i en ny situation kunna tänka i nya banor och handla på ett nytt sätt.
  2. Vinnarskalle kan vara att inte låta sig bli bitter. Att kunna se tillbaka utan att fastna. Att våga drömma om något bättre.
  3. Vinnarskalle kan vara att inte låta sig styras utan strid. Att tampas med livet och aldrig ge sig.
  4. Vinnarskalle kan vara att våga vara annorlunda och ta ansvar för sitt eget liv. Att förstå att utfall kommer efter insats. Att inse att talang är bra, men att hårt arbete många gånger är vad det handlar om.
  5. Vinnarskalle kan vara att sluta gå på halvfart, att öppna slussarna på riktigt, att inte ljuga bort sitt liv genom att intala sig att det inte är någon idé att ändra sig.
  6. Vinnarskalle kan vara att aldrig bli mätt på segrar. Att ha ett mål för varje dag.
  7. Vinnarskalle kan vara att låta motgången stimulera viljan att vinna. Att vägra leva i en bur av rädsla. Att känna ”jag är född till detta” även när tvivlen stjäl energi.

Men hallå! Check på alla sju punkterna! Redan när jag var liten lovade jag mig själv att aldrig bli bitter. Då var jag 8-9 år. Och det löftet har jag lyckats hålla genom alla svårigheter. Och min senaste föreläsning kallar jag Från rädd till orädd. Det är nästan exakt samma budskap som ”vägra leva i en bur av rädsla”. Och så vidare.

Vinnarskalle handlar alltså inte om att behöva vinna över alla andra – utan att vinna över sina egna rädslor och bejaka den man innerst inne vill vara. Rätt fint. Rätt mycket jag. Från och med nu är jag alltså en Vinnarskalle.

Tack för det Olof Röhlander!