Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hillevi Wahl bloggar om ett aktivt liv
Hillevi Wahl

Hillevi Wahl är journalist, författare, föreläsare, hälsoinspiratör – och tokig i att träna. Men innan Hillevi fyllde 45 hade hon inte tränat alls.

Hillevi Wahl hoppar badar Bild: Hillevi Wahl

Nu kör vi en sommar med hoppdopp!

Publicerat: 2016-05-09   |  Hillevi Wahl

Ibland faller alla bitar på plats samtidigt. Den här ljuvliga helgen vi har bakom oss visade mig ett sådant mönster. Och nu vet jag hur min sommar kommer att bli:

  1. Jag var på ett fullkomligt ljuvligt besök i Nykvarnstrakten hos min systerson och hans familj. Omgiven av barn och vacker natur och värme fick jag plötsligt bara lust att hoppa i sjön. Årets första hoppdopp. Gunnar filmade – och lade ut det på nätet och inom några timmar hade tusentals människor sett klippet och jublade. Någon skrev och tackade för att jag lade ut inlägget, och visade att även en inte perfekt trimmad kropp kan få skutta ut i havet. Självklart måste man få hoppdoppa med den härligt operfekta kropp man har!
  2. ”Ska vi bada tillsammans!”, sa min åttaåring samma dag. Hon vill alltid bada och förra sommaren fegade jag ur rätt mycket. Då satt jag på stranden och såg henne hoppa i vågorna och mindes mina egna lyckliga hoppdopp när jag var i hennes ålder. Nu, efter tre hoppdopp på lika många dagar så kände jag att det här är hoppdoppens glada sommar. Vi måste komma upp i minst 51 stycken för att fira att jag fyller 51.
  3. Min underbare vän Jens Andersson, som mer eller mindre bor i Monte Gordo på Springtimes träningsresor och förgyller tillvaron för oss alla med sin sköna humor, han fyllde år i söndags och skrev så här fint på sin facebooksida:

”Min lärdom från det senaste året är att inte samla på pengar, bilar eller annat ytligt. Jobba inte ihjäl er. Trivs ni inte med det ni gör så ändra på det.”

En otroligt duktig föreläsare under våren, Ari Riabacke, hjärnforskare, beskrev detta fantastiskt bra efter att han fått frågan om sin bortgångne frus tidiga död:

’Ingen dör mitt i livet! Alla dör i slutet på livet. Vem vet hur länge vi har kvar? Utnyttja den tid vi har!’

Samla på vänner.

Samla på möten.
Fortsätt trevlig söndag.”

Precis så är det. Vänta inte på att du ska få den perfekta kroppen eller det perfekta livet. Lev nu. Samla på vänner, samla på möten – och samla på hoppdopp! Nu hoppar vi!