Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hillevi Wahl bloggar om ett aktivt liv
Hillevi Wahl

Hillevi Wahl är journalist, författare, föreläsare, hälsoinspiratör – och tokig i att träna. Men innan Hillevi fyllde 45 hade hon inte tränat alls.

Pär Lagnefeldt är en av våra superlärare - här visar han hur man kan skjuta iväg en raket 20 meter med hjälp av en petflaska. Bild:

Öppet kärleksbrev till alla superlärare

Publicerat: 2016-05-26   |  Hillevi Wahl

Den svenska skolan är i kris. Tv, radio och tidningar har de senaste åren berättat om nationella resultat som sjunker i en rasande takt. Vi har kunnat läsa om undermåliga lärare, överfulla skollokaler, toaletter som används som kapprum, stressiga lunchmatsalar och lärare som tvingas ha öronproppar, om elever som ingen ser och som inte får det stöd och den hjälp de behöver. Som trebarnsmamma är det lätt att bli mörkrädd.

Men jag har fått ynnesten att se en annan sida av Skolsverige. För det finns det skolor som faktiskt fungerar och som dessutom fungerar alldeles utmärkt, ganska många till och med, både kommunala och friskolor. Med lärare och barn och rektorer som går med hoppsansteg till jobbet. Det här är en hyllning till dem.

För det finns lärare, pedagoger och fritidspersonal som alltid har barnens bästa i fokus. Som lämnar alla sina problem och allmänna trassligheter hemma. Som gillar sitt jobb, som är nyfikna på allt nytt, nya elever, nya kunskaper, som är ödmjuka men ändå vet precis vart de vill med sitt ledarskap. 

Det finns pedagoger som vågar sätta gränser och har noll­tolerans mot hårda ord och tuffa tag. Som visar barnen respekt och får respekt tillbaka. De kan sina ämnen och får sina elever att lyfta. Det finns lärare som ser varenda elev, med styrkor och svagheter, som pushar och peppar och säger: Jo, du kan, jag vet att du kan! Som jobbar långt utanför sin arbetstid, som ser varje höjt självförtroende som en seger, sedan får de nationella proven säga vad de vill.

Det finns rektorer som vågar leda sin personal, som vågar ta jobbiga beslut, därför att vissa vuxna faktiskt inte passar in i skolan, de ska inte jobba med barn. Det finns rektorer som är riktiga eldsjälar, som entusiasmerar både personal, elever och föräldrar. De engagerar och får alla att dra åt samma håll och får dem att tro att allt är möjligt.

Alla syns kanske inte i tv, men de finns. Och jag vill bara skicka en varm sommarhälsning till alla dessa mina vardagshjältar:


Ni vet vilka ni är och vi vet vilka ni är. Tack för att ni lyfter våra barn!

(Tidigare publicerad som krönika i Metro)