Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hillevi Wahl bloggar om ett aktivt liv
Hillevi Wahl

Hillevi Wahl är journalist, författare, föreläsare, hälsoinspiratör – och tokig i att träna. Men innan Hillevi fyllde 45 hade hon inte tränat alls.

Cyklar Bild: Hillevi Wahl

Projekt Vardagsmotion: Första veckan

Publicerat: 2015-08-30   |  Hillevi Wahl

I slutet av sommaren skrev jag hur vi rör oss ett maratonlopp mindre, per person och vecka än på femtiotalet. Och jag skrev att det där uteblivna vardagliga maratonloppet måste sätta sig någonstans, både på höfterna, magen och i huvudet. För forskarna vet ju att stillasittandet i sig skapar depressioner.
Så jag tänkte att ni och vi och alla skulle idka mer vardagsmotion. De där extrema träningstimmarna är faktiskt mindre viktiga, det är vardagsmotionen som gör skillnaden.
Så.
Hur har det då gått för min egen familj? Jag menar, det är lätt att snacka, men i vardagen kan det krångla till sig ordentligt.
Vi börjar med barnen, eftersom Vardagspuls temavecka just nu är skolungdomars hälsa:

Alla tre barnen har tagit sig för egen maskin till och från skolan. De har gått, cyklat, sparkcyklat.
”Cykel, cykel, cykel var bäst!” säger Lykke. Hon lärde sig cykla utan stöd strax före sommaren och älskar tvåhjulingen.
Pappa Gunnar håller med. Han cyklade till och från jobbet och kom jublande hem häromdagen:
”Nytt personligt rekord! Sjutton minuter! Skulle jag pressa det mer skulle nog turisterna stryka med!”
Haha. Ödmjuk make jag har.
Pojkarna har rört sig ovanligt mycket, känns det som. Till och från skolan, till och från kompisar. Skolgympa, till och från parker. Nioåringen har följt med på femkilometerspromenader. Och 12-åringen cyklade till Gröna Lund med några kompisar och hade sedan en heldag på nöjesfältet.

Allt detta kan man ju tycka är helt naturligt, om man är en sådan familj. Men vi som har en bra och stor bil har skjutsat mycket i vardagen. Både på grund av tidsbrist – det kan ta ett tag att få med sig tre barn. Ibland tar det en timme bara att få dem utanför dörren.
Nu går vi upp tjugo minuter tidigare för att hinna gå till skolan. Och det funkar förvånansvärt bra. Vi får se hur det fortsätter.

5 tips till föräldrar

  1. Cykla eller gå till jobbet själv. Barn gör som vi gör.
  2. Cykla eller gå mycket till och från kompisar. Det är kul för barnen att lära sig hitta i sin egen stad.
  3. Ha gott om tid. Stress är inte roligt för någon.
  4. Gör i ordning cyklar och sparkcyklar och hitta nycklar och hjälmar kvällen innan – så slipper man tidspress på morgonen.
  5. Ta lite i taget. Börja kanske inte med fem kilometer. Dela hellre upp de fem kilometrarna på fem delsträckor på en dag i början. Och prata mycket med barnen medan ni rör er. Det ger en härlig myskänsla.