Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hillevi Wahl bloggar om ett aktivt liv
Hillevi Wahl

Hillevi Wahl är journalist, författare, föreläsare, hälsoinspiratör – och tokig i att träna. Men innan Hillevi fyllde 45 hade hon inte tränat alls.

Så får du ett bättre 2016# 7: Damage control Bild: Hillevi Wahl

Så får du ett bättre 2016# 7: Damage control

Publicerat: 2015-12-27   |  Hillevi Wahl

Har det blivit alldeles för mycket godsaker under jul. Sväller magen över byxlinningen? Eller har du kommit ifrån träningen ett längre tag?
Det är okej.

Allt är okej.

Du är okej!

Låt inte dina – tillfälliga - bakslag hindra dig från att ha roligt 2016! Alltför många jag känner vågar sig inte tillbaka till träningen eller viktväktarna för att de skäms. Skäms för att de gått upp de där kilona som de lyckades gå ner. Skäms för att de inte alls springer lika fort längre. Skäms för att de kanske har gjort andra besvikna på dem.
Skammen blir som en fotboja.
Ta genast av den! Sluta skämmas!
Och ta tillbaka kontrollen. Jag brukar återställa räkneverket med något jag kallar Damage control.
Hur illa är det?
Och sedan mäter jag. Det kan vara bättre än jag tror, eller kanske sämre. Oavsett så gäller det att ha fakta. Du ska inte sitta och gissa.
Ibland tar jag hjälp av viktväktarna, vanligtvis såhär efter jul. De brukar vara så peppiga. Jag tror mycket på att ta hjälp om man behöver. Då ställer jag mig på vågen och tänker okej, det här är utgångsläget. Bra, då vet jag. Och sedan svarar jag på frågorna: Vart vill jag? Hur ska jag ta mig dit? Vem ska jag be om hjälp.
Bra. Jag har en plan.
Ibland handlar det om löpningen.

Har jag inte sprungit på ett tag tror jag att jag inte kan springa längre. Då ger jag mig ut med min Tomtom-klocka och får fakta.

Kunde jag springa? Ja.
Ja? Men hurra!
Hur långt? Hur långsamt? Vill jag förbättra? Vill jag kunna springa längre? Eller fortare? Eller njuta mer? Våga fler uppförsbackar?
Hur ska jag göra för att komma dit jag vill med löpningen?
Jag lägger upp en plan.
Eller vill jag cykla oftare? Behöver jag cykelutrustning? Reflexer så jag syns bättre? Fixa det.
Vill jag simma bättre?
Vill jag köra fler pass på gymet?
Vill jag komma igång med min militärträning igen?
Vill jag kunna göra fler armhävningar?
Allt är möjligt. Bara du vet utgångsläget.

Damage control. Nollställ räkneverket. Exakt var befinner du dig just nu. Vart vill du? Sitt inte och gissa. Ta kontroll över dig själv och din träning 2016. Och glöm inte att ha roligt!

Steg #7:
Damage control