Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hillevi Wahl bloggar om ett aktivt liv
Hillevi Wahl

Hillevi Wahl är journalist, författare, föreläsare, hälsoinspiratör – och tokig i att träna. Men innan Hillevi fyllde 45 hade hon inte tränat alls.

Skogsbad läker Bild: Hillevi Wahl

Skogsbad läker

Publicerat: 2015-06-29   |  Hillevi Wahl

Min kompis Lotta, som också älskar skogen, gav mig ett gammalt nummer av Turist. Svenska turistföreningens tidning. Ett av reportagen i tidningen handlar om Skogsbad, shinrin-yoku. Det är japanernas ord för helande platser i skogen. Egentligen handlar det helt enkelt om att gå till skogs och sätta sig på en stubbe. Och varva ner.
Även i Sverige bedrivs forskning kring skogens helande kraft. Forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet har tillsammans med stresskliniken på Universitetssjukhuset i Umeå sett att regelbundna skogsvistelser kan hjälpa patienter med utmattningssyndrom.
Studien har även visat var deltagarna tyckte om att vara. Med hjälp av en GPS-mottagare kunde man se var i skogen deltagarna slog sig ner för att vila.
Och svaret: De sökte sig till områden där träden var gamla och föredrog att sitta med något skydd i ryggen, ett stenblock, en backe eller ett stort träd att luta sig mot.
En trygg plats helt enkelt.
Varför mår vi då bra i skogen? För att vi har bott i skogen i några hundratusen år som art. I skogen får vi vara i fred. I skogen finns lugnet och kravlösheten. Ingen bryr sig om hur man ser ut eller vad man har gjort eller inte gjort. I skogen finns inga datorer som hänger sig eller annan teknikstress. I skogen avlastar man hjärnans kognitiva funktioner, alltså minne, planering och koncentrationsförmåga. I skogen andas vi ut, slappnar av och mår gott.
Kanske är skogsbad något att skriva ut på recept även till oss svenskar som är på väg att bli utbrända. Kanske behöver vi inte ens ett recept. Kanske kan vi ta oss ut i skogen helt på egen hand. Kanske ska vi bara logga ut och gå till skogs.