Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hillevi Wahl bloggar om ett aktivt liv
Hillevi Wahl

Hillevi Wahl är journalist, författare, föreläsare, hälsoinspiratör – och tokig i att träna. Men innan Hillevi fyllde 45 hade hon inte tränat alls.

Hillevi Wahl Vardagspuls cykel barn Bild: Hillevi Wahl

Sluta skjutsa barnen till skolan!

Publicerat: 2016-04-14   |  Hillevi Wahl

”Cyklar ni till skolan? Vad duktiga ni är!”
Det är en mamma som tittar lite beundrande på oss. Men faktum är att vi just har börjat. Nu har vi börjat cykla till skolan och fotbollsträningen.
Innan dess har vi gått.
Och innan dess – ja då körde vi bil. Inte för att det var långt till skolan – bara en kilometer – utan för att vi varje morgon stressade som små illrar för att få på tre barn kläder och skor och få dem att borsta tänder och hitta alla grejer och…
Till slut var det på håret att de ens kom iväg alls. Då tog vi bilen.

Men vi insåg för ett par år sedan hur galet det där är. Inte minst när vi gjorde Experimentet. Den där motionen till och från skolan betyder så himla mycket i dag, när ungarna rör sig så lite.
Vi vuxna fick helt enkelt skärpa oss och gå upp en timme tidigare, och se till att alla fick med sig allt i lugn och ro. Väskor packades med fördel kvällen innan. Så var det liksom klart.

Som bonus märkte vi hur mysigt det blev. Morgnarna blev nästan stressfria. De där promenaderna till och från skolan var dagens bästa. När vi kunde snacka med varandra, kolla av lite: Vad har du för förväntningar på dagen, vad oroar du dig över – och hur blev det, hur gick det? I dag kan vi inte fatta att vi tog bilen förut. Nu svär vi i stället över alla andra bildårar vid skolan.

Vägverket, nuvarande Trafikverket publicerar fortgående statistik för hur många barn som tar sig själva till skolan. Det har gått ner, och den stora minskningen har kommit på 2000-talet:

1981 94%
2000 77%
2003 67%
2009 57%
2012 48%

Det kan tyckas så självklart att man cyklar till skolan om man bor så nära som vi. Men det är det verkligen inte. Inte för oss och för många andra familjer.
”Det är så mycket trafik, det är en sådan farlig väg!”, ursäktar sig många. Men faktum är att det är de skjutsande, stressande föräldrarna som utgör den största trafikfaran. De ser inte de andra barnen, alltför ofta råkar de köra på ett cyklande eller lekande barn.

2014 frågade försäkringsbolaget IF över åttahundra grundskolerektorer om trafiksäkerheten kring deras skolor. Resultatet var rätt sorgligt:

”Det största problemet och den största trafikrisken, enligt drygt hälften av de tillfrågade rektorerna, är föräldrar som lämnar sina barn med bil i skolan. Och det skapar en ond cirkel. När trafiken blir farligare väljer fler att skjutsa sina barn i stället för att promenera eller cykla.”

Så testa att inte ta bilen till skolan någon månad. Våga prova! Ställ väckarklockan lite tidigare. Ta det som vana att cykla. Då behöver man inte ens tänka varje morgon. Då vet alla vad som gäller från början. På köpet får vi och barnen vardagsmotion.
Vi skulle vinna så mycket om vi kunde sluta skjutsa våra barn till skolan:

* Ökad trafiksäkerhet
* Minskade utsläpp vid skolan
* Friskare barn
* Sunda vanor hos barnen från början