Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hillevi Wahl bloggar om ett aktivt liv
Hillevi Wahl

Hillevi Wahl är journalist, författare, föreläsare, hälsoinspiratör – och tokig i att träna. Men innan Hillevi fyllde 45 hade hon inte tränat alls.

Spring som om du vore med i Matrix!

Publicerat: 2015-04-03   |  Hillevi Wahl

Springskolan del 4-5

Löpskolans del fyra med Team Nordic Trail handlade om att fokusera på de övningar som stärker musklerna. Framför allt gäller det att vara stark i bål, höfter, rumpa, lår och vader.
Som plankan, utfallssteg och benböj. Tack och lov har jag en hel del sådant gratis tack vare militärträningen. Men jag kan bli förvånad över hur fort kroppen slammar igen när man inte kört plankan på ett tag.

Femte omgången av springskolan testade vi korta intervaller. Fredrik hade lagt upp det oerhört pedagogiskt. Vi var en stor grupp med helt olika löpstyrka. Så vi fick helt enkelt springa så fort vi kunde i tjugo sekunder, och det fick bli vår personliga sträcka.
”Spring som i ni är med i Matrix!” sa Fredrik.
Eftersom jag inte har sett någon Matrixfilm så fick jag lite mer som en Hillevi Wahltrix.
Framför allt använde jag armarna.
”Vänsterarmen drar upp högerbenet och tvärtom, så koncentrera er på armarna!”, sa Fredrik.

Det där har jag använt mig av vid många lopp, för det funkar så himla bra. När man blir trött i benen så är det bara att fokusera om, på armarna och koncentrera sig på att dra dem bakåt – mycket lättare än att lyfta benen.
Kroppen är som en marionettdocka. Har du ett bra tempo på armarna, så blir det exakt samma tempo på benen. Hur trötta de än är just där och då.
”Vilken aha-upplevelse!”, sa Maria glatt.
Älskar när vi får fler bra verktyg till löpningen.

Självklart varvades intervallerna med benböj. Och plankan. Och självklart skulle vi trycka fram höfterna och ha en femkrona mellan skinkorna. Fattas bara.

Alla delar i Springskolan