Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hillevi Wahl bloggar om ett aktivt liv
Hillevi Wahl

Hillevi Wahl är journalist, författare, föreläsare, hälsoinspiratör – och tokig i att träna. Men innan Hillevi fyllde 45 hade hon inte tränat alls.

Stockholm Winterrun Bild:

Tävla om startplatser: Stockholm Winterrun!

Publicerat: 2015-12-02   |  Hillevi Wahl

Stockholm Winterrun flyttar in på Skansen. Redan tidigare tyckte jag att Winterrun var vinterns roligaste lopp. Nu blir loppet ännu häftigare. 30 januari 2016 springer tusentals löpare genom ett vinterupplyst Skansen.
Banan består av två varv på en 5-kilometersbana där hälften springs inne på Skansen och resterande del löps i ett vintrigt Djurgården.
Räkna med en fantastisk atmosfär med eldkorgar, facklor och eldkonstnärer. Winterruns DJ:s utmed banan kommer att göra allt för att peppa dig och höja stämningen. Det kommer att bli en härlig vinterlöpningsfest med magisk inramning – ett lopp du bara inte vill missa!

Jag kommer självklart att springa och har fått 9 startplatser att tävla ut till er bloggläsare! Tjohoo!
Allt du behöver göra är att motivera varför du vill springa Winterrun och skicka in svaret till mig på: hillevi@hillevi.nu.
Senast 10 december vill jag ha era svar. Då drar vi vinnarna.

Så här gör du:

  1. Skriv ett mail till hillevi@hillevi.nu
  2. Berätta varför just du vill vinna en startplats till Stockholm Winterrun 2016.
  3. Glöm inte att skicka med namn och adress så vi kan skicka nummerlappen till dig.


Finfina priser!
1:a till 8:e pris: Startplats på Stockholm Winterrun 2016. Värde: Cirka 450 kr

För att läsa mer om Stockholm Winterrun 2016, läs här:
https://winterrun.com/lopp/stockholm/anmalan-stockholm/

Stort lycka till!


Här är reglerna för tävlingen:
1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

2. Ansvarig för tävlingen är: Vardagspuls AB.

3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

4. För att vara med och tävla måste du:

Maila ditt bidrag till tävlingen till hillevi@hillevi.nu senast den 10 december 2015. Uppge namn och adress till den som ska deltaga i loppet.

5. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns.

6. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast 12.00 den 10 december 2015.

7. Vinnarna utses av en jury med representanter från Vardagspuls som väljer ut de bästa motiveringarna. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

8. Priserna består av 8 st startplatser till Stockholm Winterrun 2016.