Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hillevi Wahl bloggar om ett aktivt liv
Hillevi Wahl

Hillevi Wahl är journalist, författare, föreläsare, hälsoinspiratör – och tokig i att träna. Men innan Hillevi fyllde 45 hade hon inte tränat alls.

Hillevi Wahl med dottern Lykke Bild:

Till alla föräldrar som kämpar – ni är fantastiska!

Publicerat: 2016-04-22   |  Hillevi Wahl

Det här är ett öppet kärleksbrev till alla föräldrar som kämpar. Jag möter så många av er, varje dag. Ibland möter jag era barn först. De har sin egen kamp. Mot inre oro, ångest eller depressioner. De bär på en känslighet, en sårbarhet som i det här livet kan vara så svår att hantera. När man aldrig får vila.
Sedan möter jag er.
Ni föräldrar som älskar dem. Som skulle kunna hämta ner månen för deras skull. Men som ändå aldrig riktigt räcker till. Det gör man ju aldrig som förälder. Och jag ser hur ni nästan går sönder. Precis som jag har gjort för mina barn när de har ont, när deras hjärta eller själ har brustit.
Jag vet hur det är.

Jag vet hur det är att vara ett barn som går sönder. Men jag vet också hur det är att ha ett barn vars hjärta har brustit.

Jag vet hur det är att få besked om att ett barn kanske har en livshotande sjukdom. Jag vet hur det är att falla handlöst.
Falla. Falla. Falla.

För att sedan hitta den där fasta marken under fötterna igen och stå fast.
Jag har lyssnat till många föräldrar som står stadigt när deras barn slår med nävarna i magen på dem, i förtvivlan. Om och om igen.

Och jag älskar er! Varenda en av er. För att ni står stadigt kvar.
För att ni har förstått precis som jag, att det är det enda man kan göra när ett barn mår dåligt.
Stå stadigt kvar. Hålla om. Älska.
Och när man inte orkar längre ber man om hjälp. Jag älskar er för att ni vågar be om hjälp. Varenda en av er.

För att ni vågar berätta.

För att ni visar att ni är så många.
Ni gör mig lycklig och varm i hjärtat mitt i allt elände.
Jag önskar att alla hade föräldrar som er.

Varenda unge.

Att alla hade någon som älskade dem. Och kämpade. Och stod kvar.
Ni är mina hjältar.

I dag får ni all min kärlek.

Och all min beundran.

Tack för att ni finns. Tack.