Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hillevi Wahl bloggar om ett aktivt liv
Hillevi Wahl

Hillevi Wahl är journalist, författare, föreläsare, hälsoinspiratör – och tokig i att träna. Men innan Hillevi fyllde 45 hade hon inte tränat alls.

livssyfte Bild: Hillevi Wahl

Vilket är ditt livssyfte?

Publicerat: 2015-11-24   |  Hillevi Wahl

Den här fantastiska stenen fick jag av en vän och förebild, Marathonmia. Vi tränade tillsammans och hon tog mig lite under sina vingar när jag precis hade kommit igång med löpningen. Jag minns inte exakt varför, Mia är lite sådär att hon ger bort små fina saker till medmänniskor ibland. Någon gång har jag fått ett vackert kort där det står att hon tycker att jag är en ängel.
Och det kan tyckas banalt. Men det betyder så mycket. Det som blir skrivet i ord. Det som etsas in i stenar. Det som skrivs vackert och med omsorg och omtanke. Små saker som lever kvar länge. Som sätter sig i hjärtat. Det är livsviktigt.
Det fina är också att det inte stannar där. För jag har ju skickat vidare. Jag har gett fina stenar till andra. Jag har skrivit viktiga ord på kort och i böcker och gett till de som behöver få höra just det och läsa just det just då. Vackra handlingar sprider sig ofta som ringar på vattnet. Det är en speciell kraft i det.

Livssyfte. Låt oss tala lite om det. Vad är ditt livssyfte? Vad är mitt? Hur vet man?
Jo, jag brukar tänka så här, när jag känner mig vilse: När jag ligger på min dödsbädd, när allt det här är slut, och jag tittar tillbaka, vad vill jag att mitt liv ska ha handlat om då?
Då ser jag det väldigt tydligt. En oerhört tydlig linje. Det blir nästan som en rak autostrada genom livet. Detta är mitt livssyfte!

Och när man ser den raka autostradan så tydligt, då är det också mycket lättare att välja bort en del bollar som man faktiskt inte måste springa på. För det är så lätt att vilja göra allt, att försöka hjälpa alla, att vilja vara allting. Men det är inte ditt livssyfte. Och det går inte att göra allt och hjälpa alla. Och vara perfekt. Frågan är om det ens är önskvärt.

Prova allt du tror att du borde och måste mot ditt livssyfte. Är just denna grej i linje med mitt livssyfte? Min autostrada? 

Om ja: Bra, gör den.
Om nej: Då kan du strunta i den.

Plötsligt blir livet mycket enklare. Speciellt så här i stressiga tider. Kanske vill du göra en egen sten. Kanske ingår det i ditt livssyfte. Då tycker jag att du ska göra det. För dig själv. Och kanske för någon annan. En mycket bra julklapp, för övrigt.