Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Jeanette Steijer
Jeanette Steijer

Jeanette Steijer är dietist med expertis inom mat och hälsa. Här bloggar hon om bra mat för dig som vill äta sunt och hålla formen.

Nitrit i korv? Bild: Arla.se

Är nitrit farligt?

Publicerat: 2015-11-26   |  Jeanette Steijer

Det kom in en fråga angående nitrit som Ulrika pratade om när hon lagade en mumsig korvgryta. Frågan är:

”Jag undrar om ni kan förklara igen det här med nitrit i charkprodukter och korv. Ulrika pratade om det häromdagen när hon lagade korvgryta. Hon sa att nitrit är skadligt men behövs i dessa produkter för att ta bort bakterien. Men vid upphettning försvinner det. Då verkade det okey att äta korv om man upphettar det? Jag förstår inte om det var bakterierna som försvinner eller nitritet vid upphettning. Skulle hon vilja förklara det igen vore jag tacksam!”

Nitrit är precis som Ulrika säger en tillsats som livsmedelsindustrin använder för att konservera kött och charkprodukter men även för att göra kött och chark fint rosa. Nitrit finns även naturligt i mycket små mängder i bladgrönsaker även om det där finns mer av ämnet som heter nitrat.

Man använder nitrit i t.ex. charkprodukter för att skydda sig mot bakterien  Clostridium botulinum som kan orsaka allvarlig förgiftning. Den är dock väldigt sällsynt och bakterien inaktiveras när man upphettar varan till 80 grader i ca 10 minuter. Det var det Ulrika menade med korven – att skulle man äta en korv som inte innehåller nitrit t.ex en KRAV-märkt korv så är det bra att tänka på att hetta upp korven tillräckligt länge. Man ska även alltid tänka på att förvara kött, chark och även gravad eller rökt vakuumpackad fisk tillräckligt kallt  - helst max 4 grader. Då hindrar man eventuell tillväxt av bakterien.

Orsaken till att KRAV inte tillåter nitrit i sina produkter är att det finns forskning som visar att om man äter mycket charkprodukter så ökar risken för cancer och nitrit anses vara en möjlig faktor till det. Det har ganska nyligen kommit ut råd omkring detta med kött och cancerisk från WHO – läs mer om detta i mitt tidigare inlägg.

Så som svar på frågan: bakterierna inaktiveras vid ordentlig upphettning men nitritet försvinner inte. Korv är okej att äta men helst inte för mycket om vi ska lysna på råden från WHO.

Läs mer och titta även på kollegan Maria Nygårds inlägg om tillsatser i maten!

Må gott!