Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Jeanette Steijer
Jeanette Steijer

Jeanette Steijer är dietist med expertis inom mat och hälsa. Här bloggar hon om bra mat för dig som vill äta sunt och hålla formen.

Medvetet ätande med barn Bild: Arla.se

Äter du medvetet med ditt barn?

Publicerat: 2016-02-10   |  Jeanette Steijer

Ofta pratar vi om vad barnen äter och hur vi ska få barn att äta mindre sötsaker och mer nyttigheter. Vi kanske bekymrar oss om barnen får i sig tillräckligt näring eller äter för mycket socker.  De flesta barn har perioder med mer selektivt ätande och kanske testar regler och självständighet genom maten. Vi är födda med en inbyggd skepsis till ny mat som kommer sig till uttryck att inte vilja äta eller smaka något nytt. Sen har vi vissa barn som faktiskt har stora problem med att äta av olika anledningar och t.ex inte följer sin vikt och längdkurva pga av dåligt energiintag. Då ska man självklart se till att få hjälp och om detta pratade jag i ett program i höstas tillsammans med logoped Kajsa Lamm Laurin. Hon har skrivit den utmärkta boken ”När ditt barn inte äter” en bok som fyller ett hål inom området. I den boken finns stöd både till föräldrar men också till alla som jobbar med barn med denna problematik.

För de flesta föräldrar så handlar det om att ibland våga backa lite när maten blir en kamp eller närmare innan den blir en kamp. Det är oftast ingen bra väg att gå att börja hitta på belöningar, hot eller distraktioner när det gäller mat. Den klassiska: ”om du äter det här får du glass sen” säger ju mer att detta du äter nu är inget roligt men glassen däremot är den stora vinsten. Om man har ett normalviktigt och friskt barn finns det ingen anledning att hålla på att truga eller tjata. Barn i förskoleåldern har kanske bara två-tre timmar mellan varje mål så alla måltiderna blir kanske inte lika stora.

En annan viktig aspekt är hur vi äter med våra barn.  Som föräldrar har vi en uppfattning om att nu ska vi sitta stilla i lugn och ro vilket kan bli en utmaning med små barn med myror i brallorna. Vi kan alltid börja med oss själva både vad vi äter och hur vi äter tänker jag. Hur gör själva runt måltiden? hoppar man upp och ner från bordet en hel del, svarar i telefon, har tv´n på i bakgrunden så signalerar vi ju att det är helt okej beteende. Det är heller ingen bra idé att låta barn äta framför TV eller skärm hela tiden. Det ger ingen bra grund för ett medvetet ätande och kan på sikt leda till övervikt för att man inte är uppmärksam på hur mycket man äter.

Det bästa man kan göra precis som när det gäller barnuppfostran i övrigt är att själv vara en god förebild genom att skapa lugnet runt måltiden, att själv äta det som vi vill att barnen ska äta. Samtidigt gäller det att ha realistiska förväntningar på familjemåltiderna. Ambitionen är ibland väldigt hög - vi vill att barnen artigt ska sitta still och äta en hel portion och helst efter något som liknar tallriksmodellen. Det kanske inte är rimligt men vi kan själv grunda för att måltiden ska bli en lugn, samlande stund med bra mat och samvaro. Sedan bara ha lite is i magen och tålamod om det i perioder inte är så.

Må gott!