Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Jeanette Steijer
Jeanette Steijer

Jeanette Steijer är dietist med expertis inom mat och hälsa. Här bloggar hon om bra mat för dig som vill äta sunt och hålla formen.

Sushi Bild: Pixabay.se

Hunger eller sug - vad är skillnaden?

Publicerat: 2016-02-03   |  Jeanette Steijer

Min kära kollega Sofia Antonsson var här om dagen i programmet och pratade om den nya trenden (här i väst i alla fall) medvetet ätande enligt japansk filosofi – Hara Hachi Bu. Det handlar om att äta sig bara 80% mätt när man äter och det låter ju som något mycket förnuftigt att tänka på i vår del av världen med detta överflöd av mat. Vi vet att det tar ca 20 minuter innan hjärnan får upp signaler från magen om att man är mätt och äter vi då på 5 minuter och hinner ta en portion till för att det är så gott då blir det lätt för mycket. Så de gamla goda råden gäller i allra högsta grad:

  • Tugga maten ordentligt
  • Lägg ner besticken mellan tuggorna
  • Använd mindre tallrik och lägg upp maten på
  • Smak, njut och ha uppmärksamhet på det du äter istället för på tv´n eller datorn.

En annan intressant övning man kan jobba med är att bli mer uppmärksam på skillnaden mellan hunger och sug. Man kan tro att båda två är kroppen sätt att be om mer näring och energi men det är en skillnad:

Hunger är ett tillstånd där kroppens behov av näring och energi gör sig påmint. Det är ett fysiologiskt tillstånd.  Det kurrar i magen och du måste ha något att äta.  Har du regelbundna måltider så brukar denna känsla uppstå ungefär när du brukar äta. Ofta är det inte något helt specifikt vi önskar oss utan mer allmänt något att äta. Denna känsla är oftast stark och känns i ordentligt i magen men kan faktiskt gå över om vi inte äter just då för att komma tillbaka senare.

Sug är mer ett psykologiskt behov. Det kan uppstå när som helst och är egentligen inte kopplat till kroppens näringsbehov. Ofta är vi sugna efter något helt specifikt. Det kan komma sug om du äter väldigt oregelbundet eller har fått för lite näring i dig under dagen. Då kan man gärna känna sug på kvällen. Ofta är suget kopplat till en känsla: oro, uttråkad, stress, glädje eller har blivit en vana: Jag måste äta något framför teven. Suget kan också gå över om vi kan stå emot.

Så när lusten efter något att äta kommer stanna upp och analysera lite på vad det handlar om. Är det hunger eller sug? Och om det är sug – analysera lite på varför det kommer just nu? Vilka känslor är involverade? Kan jag göra något annat? Behöver du bryta några vanor som blivit ovanor? Faktiskt är detta med att ta ett glas vatten ett användbart tips ( sug kan vara törst) eller att distrahera sig med något annat: ring en kompis, ta en promenad, en dusch – gör något annat du tycker om.

Lycka till!

Jeanette