Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Jeanette Steijer
Jeanette Steijer

Jeanette Steijer är dietist med expertis inom mat och hälsa. Här bloggar hon om bra mat för dig som vill äta sunt och hålla formen.

Goda rotfrukter Bild:

Hur är det med kött egentligen?

Publicerat: 2015-10-30   |  Jeanette Steijer

Ska vi lyssna på alla ”matlarm”?

Ganska ofta kan man se löpsedlar som handlar om något livsmedel som vi absolut inte ska äta eller något annat livsmedel som kan rädda från oss från allvärldens sjukdomar. Ska man tro på dessa och orkar man ta till sig alla ”larm” som kommer. Jag tänker att man som vanligt när brasklapparna kommer farande kan börja med att ägna några minuter att vara lite källkritisk. Vem är avsändaren? Finns det flera studier som visar samma sak? Kan man gå till källan och läsa någon fördjupning? Hur berör detta mig – är det något jag äter varje dag?

När det gäller det senaste larmet angående kött så är det så att både källan och antalet studier talar för att detta är något som vi måste ta på allvar. Det här är första gången som Världshälsoorganisationen WHO listar livsmedel som cancerframkallande. WHO slår fast att processat kött, det vill säga charkuteriprodukter som korv, skinka, bacon, kött på burk och pastej, orsakar cancer. Så detta larm ska vi nog ta på allvar och sedan flera år rekommenderar den internationella cancerforskningsfonden WCRF att inte äta mer än 500 gram rött kött i veckan. Så även när det gäller obearbetat kött så kan man fundera lite över hur mycket man äter och om man kan dra ner. Vår köttkonsumtion har ökat med 70 procent sedan 1960. Det är mycket…

Så både för vår hälsa skull och även för miljön så skulle de flesta av oss behöva dra ner på köttkonsumtionen. Istället för att dock fokusera på vad man INTE får så kan vi då flytta fokus och fokusera allt vi KAN äta!

Mer om det  i mitt nästa inlägg :-) under tiden kan du ju testa denna fantastisk goda rofruktssallad!

Må gott!