Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Jeanette Steijer
Jeanette Steijer

Jeanette Steijer är dietist med expertis inom mat och hälsa. Här bloggar hon om bra mat för dig som vill äta sunt och hålla formen.

Vardagspuls om barn som inte äter Bild: Vardagspuls

När barn inte äter

Publicerat: 2016-03-17   |  Jeanette Steijer

I tisdags var jag med i Vardagspuls och pratade om barn som inte vill äta och hur man gör som förälder då. Ofta handlar det om att vi som föräldrar är oroliga och för oroliga vilket kan skapa tjat och dåliga cirklar. Vi måste se till att det inte blir en kamp vid matbordet varje dag. När det är sagt så tror jag fortfarande att det är viktigt att vi som föräldrar är tydliga vilka regler som gäller vid matbordet. Att vi alltid är förebilder för hur och vad man äter. Att vårt ansvar ligger i att skapa förutsättningarna till bra måltider både vad det gäller maten men även att miljön.

Är man orolig för sitt barns ätande vill jag tipsa om en fantastisk bra bok ”När ditt barn inte äter” av logoped Kajsa Lamm Laurin. Hon är specialiserad på detta och har mycket erfarenhet inom området.  Så i den boken finns stöd både till föräldrar men också till alla som jobbar med barn med denna problematik.

Vi pratade även lite om en ganska ny diagnos ARFID (Avoidant/Restrictive food intake disorder). Problemet har ju förstås funnits längre men man har inte haft någon egen diagnos på dessa barn och vuxna. Den handlar om ett extremt selektivt ätande som oftast visar sig ganska tidigt i barnens liv och kan ge allvarligare konsekvenser i form av näringsbrister eller att barnet inte följer sin vikt- och längdkurva. Se inslaget och läs mer om ARFID här

I gårdagens program pratade även Vardagspuls Psykoterapeut Louise Hallin om det här med barns skärmtid vilket är ett ämne som även påverkar matsituationer och vilka regler vi ska ha runt matbordet. Se gärna inslaget om du inte gjort det då hon presenterar såååå många sanningar i det korta inslaget bl.a.:

  • Barn under två år ska ej tillbringa tid framför en skärm - punkt!
  • Barn mellan 2-7 år kanske en timme om dagen
  • 7-11 år max tre timmar om dagen

Det finns inte så mycket forskning ännu omkring hur detta kommer att påverka våra barn och ungdomar på lång sikt med all den skärmtid som många har. Hur kommer det  t.ex. förändra oss som sociala varelser om vi hellre sitter och tittar ner i en skärm när vi äter än interagerar med dem vi har runt omkring oss just här och nu? Vi vet även att hjärnan behöver registrera det vi äter och inte vara upptagen av så mycket annat för att t.ex. registrera mättnad effektiv. Det finns många anledningar till att lägga bort skärmarna vid måltiderna.

Här tror jag vi som föräldrar har en jättestor utmaning att våga vara just föräldrar och sätta gränser, bestämma och genomföra! Även om man har ett barn som inte äter så är det inte lösningen att låta barn äta framför en skärm för att distrahera från ätandet – det är fel väg att gå.

Må gott!