Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Leila Söderholm vardagspuls blogg
Leila Söderholm

Leila Söderholm är hälsoinspiratör och personlig tränare. Här bjuder hon på sina bästa knep för att få in träning i vardagen.

Första steget i benböjskolan, mot bänk Bild: Moa Alexandersson

Lär dig göra benböj - Steg 1

Publicerat: 2015-10-06   |  Leila Söderholm
Hej!

Idag börjar vi veckan med första steget i vår benböjarskola. Nu har vi gått igenom steg för steg i armhävningsskolan, och nu är det dags för att gå igenom olika varianter av benböj! 

Vi börjar med att du sätter dig ner på en stol och utan att sätta dig ordentligt. När rumpan nuddar stolen så reser du dig upp direkt. Tänk dig att du har ett äpple på huvudet som ska ligga kvar när du sätter dig ner. Spänn din rumpa så att du får hjälp upp. 

Sätt dig ned och upp 10 gånger, vila och upprepa 3 gånger så att du totalt får ihop 30 benböj. 

Känner du att du redan har koll på benböj kan du sätta dig ner i luften som om du hade en stol, men nu måste du istället med muskelkraft ta dig upp igen. Våga sätt dig långt bak och spänn magen, låren och rumpan för att hålla emot rörelsen. Sätt dig ner så långt som det känns ok för dig men våga också att utmana dig och komma djupare.

Gör 10 Benböj och upprepa i 4 varv så att du totalt får ihop 40 Benböj.

Klicka här för att se när jag gör benböj mot en parkbänk!

Var alltid närvarande när du tränar med din kropp, då är det lättare att jobba på rätt sätt och dina muskler svarar på ett helt annat sätt!

Börja veckan starkt och gör dig själv lite extra stolt genom att göra benböj.

Kram Leila