Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Leila Söderholm vardagspuls blogg
Leila Söderholm

Leila Söderholm är hälsoinspiratör och personlig tränare. Här bjuder hon på sina bästa knep för att få in träning i vardagen.

Leila Söderholm Vardagspuls trx rodd Bild: Moa Alexandersson

Effektiv övning för en stark rygg

Publicerat: 2016-04-22   |  Leila Söderholm
Den här övningen får du med nästan hela överkroppen, alltså bålen. Jag kanske har sagt det tidigare men det tål att upprepas, bålträning är viktigt. Bålmuskulaturen innefattar rygg, mage, höft och skuldror. Dessa muskler ger dig bättre hållning samt att bålmuskulaturen skyddar ryggen och håller dig frisk från skador! Vi använder bålmuskulaturen i nästan alla vardagssysslor. Kan du komma på någon syssla då du inte (omedvetet som medvetet) aktiverar musklerna i din överkropp? 
Nu till själva övningen: Magen uppåt och kroppen rak som en planka med bålen aktiverad. Stå på hälarna och dra armbågarna bakåt så att kroppen nästan ställer sig upp och ryggen jobbar, spänn till mellan skulderbladen i slutpositionen. Räta ut armarna långsamt och bromsa rörelsen. 
Viktigt att tänka på när man använder sig av TRX-band är att alltid se till att banden är sträckta, om de någon gång under övningen blir slaka har du gått upp för långt - förflytta då dina fötter längre fram för att undvika att det händer och var fokuserad under hela övningen! Anledningen till att banden inte ska bli slaka är att man då hinner slappna av i musklerna och effektiviteten och fokuseringen på övningen är borttappad. 
 
Här jobbar du med: Bröstrygg (skulderbladspartiet), armar, baksida axel och bålen.  
You rock! Kram Leila