Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Lycklig, framgångsrik och omtyckt bloggar Vardagspuls Tina Löfström om Bild: Pixabay

Lycklig, framgångsrik och omtyckt?

Publicerat: 2016-08-26   |  Tina Löfström

En uppsjö av studier visar hur lyckliga personer lyckas bättre och är framgångsrika inom flertalet livsområden. I äktenskap, inkomst, jobb, hälsa och vänskap når lyckliga människor större framgångar. Förra veckan berättade jag om att sambandet mellan lycka och framgång är omvänt mot vad man kan tro: Det är inte framgången som skapar lyckan, utan lyckan som skapar framgången. Men hur kommer det sig?

Sociala superkrafter

Lyckoforskningen hittar starka samband mellan lycka och positiva sociala egenskaper. Lycka lockar nämligen fram de positiva egenskaperna på den extroverta skalan: Vi blir bland annat mer varmhjärtade, aktiva, energifyllda och nyfikna i mötet med andra människor. Samtidigt så känner vi en starkare social tillhörighet i mötet med andra människor – vilket innebär att vi har lättare att bygga relationer, känna oss nära och intressera oss för andra.

Eftersom vi ju också vet att relationer är viktiga för vårt välmående så skapas en positiv spiral: Vi blir lyckliga av att umgås med andra och den ökade lyckan gör att vi blir bättre på att bygga goda relationer. Snacka om win-win! Och när man tänker på det ur ett vardagligt perspektiv så är det egentligen ganska självklart. När gillar vi helst att umgås med andra? När vi är trötta, stressade och irriterade eller när vi är uppåt, glada och energifyllda?

Fler och starkare relationer och roliga upptåg

När forskarna mäter sociala mönster hos lyckliga vs. olyckliga personer så syns det en klar och tydlig skillnad. Lyckliga människor umgås mer med andra människor. I en studie som pågick över en längre period såg man att det fanns ett samband mellan positiva känslor och antal timmar som man spenderade i sociala sammanhang. Lyckligare personer spenderade mer tid med andra, medan mindre lyckliga personer spenderade mindre tid med andra. Det kan bland annat bero på att en lycklig person är mer benägen att exempelvis ta en kurs eller testa en aktivitet i ett ämne de är intresserade av – matlagning, målning eller kanske tennis. Och särskilt om kursen eller aktiviteten innehåller sociala inslag.

Lyckliga personer testar alltså oftare nya aktiviteter och möter därför också fler människor som de lär känna. Detta leder i sin tur till att de lär sig mer om omvärlden, både om andra människor, men också om nya ämnen. Man kan alltså se ett samband mellan lycka och allmänbildning! Häftigt, eller hur!?

Lyckliga personer är dessutom bättre på att hitta på roliga saker ihop med sina familjemedlemmar och vänner – alltså de som de redan har en god relation med. Aktiviteterna skapar i sin tur starkare band, eftersom man tillsammans skapar nya minnen och roliga upplevelser ihop.

Andras uppfattning av lyckliga personer

Det finns en fördom om att glada människor upplevs som ytliga och ganska irriterande. När man forskat på detta har man sett att det är just en fördom – inte en sanning. Precis tvärtemot visar forskningen att folk gillar lyckliga människor mer än de som är mindre lyckliga. Lyckliga och nöjda personer uppfattas som snyggare, trevligare, intelligentare och mer kompetenta av både familj och vänner och främlingar. En lycklig person ses av omgivningen som vänligare, mindre självisk, moralisk, godhjärtad och mer socialt kompetent. Vidare uppfattar omgivningen en lycklig person som en bättre talare, självsäkrare, bestämd, mer välutbildad och mer populära. Sammanfattningsvis så gör vår egen lycka att vi både uppfattas som och beter oss som bättre människor.

Inte är det då så underligt att lycka skapar framgång? Och det finns mer forskning kring detta! Det berättar jag om nästa vecka!

tina löfström vardagspuls lycklig framgångsrik Bild: Pixabay

Lycklig och framgångsrik?

Publicerat: 2016-08-18   |  Tina Löfström

En uppsjö av studier visar hur lyckliga personer lyckas bättre och är framgångsrika inom flertalet livsområden. I äktenskap, inkomst, jobb, hälsa och vänskap når lyckliga människor större framgångar.

Det är ju lätt att tänka att kopplingen mellan lycka och framgång har med framgången att göra. Att när man är framgångsrik så kommer allt att bli bättre. Jobbet blir roligare, man får fler vänner, högre inkomst och blir lyckligare med sin partner. Men de studier som finns på området indikerar att sambandet är tvärtom. Det är inte framgången som skapar lyckan, utan lyckan som skapar framgången. Men hur kommer det sig?

Jag har botaniserat i massvis av studier på området och tagit fram en hel del intressant forskning som jag kommer att dela med mig av. I dagens inlägg berättar jag om hur synen på oss själva och andra påverkas av lycka.

En optimistisk syn på sig själv
En av anledningarna till att lycka skapar framgång kan man hitta i hur positiva känslor leder till karaktärsdrag och inneboende resurser som är hjälpsamma. Personer som är lyckligare känner sig mer kompetenta och har ett starkare självförtroende. När vi är lyckliga är vi också mindre självkritiska och mer benägna att sätta utmanande mål. Helt enkelt så ser en lycklig person på sig själv ur ett snällare och mer optimistisk vinkel än en mindre lycklig person.

Snällare mot andra
Men lyckliga människor är inte bara mer förlåtande och optimistiska mot sig själva. Studier visar också hur lycka gör oss mer positivt inställda mot andra människor. I en studie visar forskarna hur både lyckliga och mindre lyckliga personer beskriver samma personer de fått se på video på olika sätt. De lyckliga personerna använde oftare och fler positiva beskrivningar av personerna (som ord som vänlig, självsäker, öppen och varm) än de mindre lyckliga personerna gjorde. Andra studier har visat hur lyckliga personer är mer positivt inställda både mot de som de känner och bekanta. Att detta är en styrka när det kommer till att nå framgång i livet är det inget tvivel om. Om du har lättare att gilla andra så kommer du att vara en trevligare person att vara omkring och det skapar såklart fler möjligheter i livet.

Nästa vecka kommer jag att skriva mer om hur lycka påverkar oss på sätt som gör oss mer framgångsrika – vi ses då!

Livet och havet Bild:

100 % lycklig hela tiden?

Publicerat: 2016-08-12   |  Tina Löfström

Lycka. Det kan verka lite glättigt och hjärntvättande att prata om lycka, i alla fall vid första anblicken. Som att livet minsann är en dans på rosor om man bara vill att det ska vara det och att allt handlar om att klistra på sig ett leende.

Men lycka handlar inte om att markera alla sina negativa känslor och upplevelser och att trycka på delete-knappen. De finns där, de är naturliga, de är viktiga och de kommer och går. Precis som de positiva känslorna. När vi tar ansvar över att öka vårt välmående så handlar det alltså INTE om att försöka att vara 100 % lycklig, 24 timmar om dygnet. För det går inte.

Att träna på lycka är snarare en skola i att lära sig om livets alla delar och hur vi själva bäst kan hantera dem i given situation. Det är inte så svårt att vara lycklig när vi känner oss glada, pigga och engagerade. Det är betydligt svårare att vara lycklig när livet kastar skit på en. När jobbet inte riktigt klaffar, när man är osams med maken eller när man åker till affären och ska köpa mjölk men kommer hem med allt utom mjölk för att man var så stressad. Det är då vi på riktigt får utdelning för det vi tidigare investerat på lycko-banken. Det är då vi märker om vi tränat eller inte.

För vi behöver en buffert. En buffert av energi och intränade lyckostrategier som gör att vi inte bryter ihop när vi inser att mjölken saknas i kassen. Eller en buffert som får oss att orka lösa bråket med maken på ett sätt som gör att båda mår bra.

Den bufferten bygger vi genom att regelbundet träna på att skapa mer lycka i livet. Det kan man bland annat göra genom att träna på att hantera olika sorters känslor, att göra gott och att tänka snälla tankar om oss själva och omvärlden.

Att någon gång i veckan tänka på saker som gått bra, att tacka för allt det fina i livet, att träna på att se våra tankar utifrån ett mer objektivt perspektiv och massor med andra saker.

En av de största upptäckterna inom lyckoforskningen är att vi kan påverka vår egen lycka i stor utsträckning. Men för att komma dit räcker det inte att bara låta slumpen styra hur vi mår och att hålla tummarna på solsken hela dagarna. Vi behöver själva ta rodret och att träna på att styra lite grann – både i medvind och i motvind.

För livet är precis som havet. Ibland stormigt, ibland lugnt.

Nyare inlägg Tidigare inlägg