Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Lycklig Bild: Jan Steiner

Tinas Lyckoskola: Fem grundstenar i ett lyckligt liv

Publicerat: 2016-02-02   |  Tina Löfström

Välkommen till Tinas Lyckoskola del 1:

Vi vet idag att ett lyckligt innehållsrikt liv består av 5 grundstenar: Positiv affekt, EngagemangMeningsfullhet, Relationer och Åstadkommande. Alla dessa delar är lika viktiga beståndsdelar för lycka och det bästa är att vi själva har kontroll över dem alla! Vi kan alltså själva skapa det liv vi mår bäst av och ett sätt att börja är genom att förstå de 5 grundstenarna:

 1. Positiv affekt
  Att ha positiva känslor gentemot dåtid, nutid och framtid. Det innebär alltså att vi behöver göra upp med saker som jagar oss från förr. Att se gamla situationer i vitögat, förlåta, gå vidare och förstå dem. Vi behöver hitta ett sätt att leva lyckligt i nuet, att må bra i vår vardag så att vi ofta upplever positiva känslor. Vi behöver också tro på fullaste allvar att vår framtid kommer att bringa lycka, välmående och se fram emot den.
 2. Engagemang
  Att vi ser till att använda våra styrkor så att vi kommer in i flow (där tid och rum stannar och vi är totalt hängivna i uppgiften) och att vårt engagemang sträcker sig över långa tidsperioder.
 3. Meningsfullhet
  Att vi använder våra styrkor för något större än oss själva. Detta genom att göra gott för andra, skapa en tillhörighet och att bidra till något som är större än oss själva. Det kan vara en karriär där vi känner ett kall, att skapa relationer med djupt engagemang eller att bidra till välgörande organisationer.
 4. Relationer
  Att skapa, förvalta och ha relationer som skänker oss njutning och stöd. Att i dessa våga dela med oss av glädje och sorg och känna en trygghet i det och att ha en känsla av att vi bidrar till relationen, med stöd och kärlek och njutning. Det är alltså inte antalet relationer som räknas, utan kvalitén och djupet på dem.
 5. Åstadkommanden
  Att vi vet våra mål och drömmar och att vi uppnår dem. Att målen och drömmarna ligger i linje med våra grundvärderingar och moraliska ställningstaganden. Det innebär att själva måluppfyllelsen i sig inte är det viktigaste, utan att vi ser till att målen följer det som vi brinner för.

 

Kram på er!
Tina Löfström
Följ Tina på facebook!