Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

microfon Bild: Rudy Skitterians

Bästa strategin för att lyckas: Prestera eller lära?

Publicerat: 2016-03-03   |  Tina Löfström

Det är så lätt att hamna i tänket att man vill göra så bra man kan eller sitt bästa hela tiden. Problemet är det ett sådant fokus kan ställa till problem med vår motivation och göra den mest lustfyllda uppgift till ett måste.

Tänk dig att du fått i uppgift att hålla en presentation på ditt jobb om ett viktigt ämne. När du tilldelas uppgiften blir du noggrant instruerad att det är av största vikt att du gör ett bra jobb, att du levererar och håller en proffsig presentation. Du måste prestera.

Tänk istället om du blev ombedd att hålla samma presentation, men att du tilldelas uppgiften med instruktionen om att det viktigaste är att du ska få träna på att stå där och hålla din presentation. Ditt fokus är att lära dig något.

Den här subtila skillnaden i målsättningen (Prestation vs. Inlärning) gör väldigt stor skillnad. Jag coachade en blivande advokat i att stå inför folk. Han blev oerhört nervös av att hålla en presentation, oavsett vem den var inför och oavsett vad han pratade om. När vi grävde lite i varför han kände så, blev det tydligt att hans fokus var att prestera. Han ville vara bäst. Problemet var bara att hans fokus på prestation satte krokben på honom. Han blev så nervös att han började stamma, svettas ymnigt och säga konstiga saker. Det gick ut över hela hans skolgång och hans framtid som advokat var hotad, eftersom en stor del av hans drömjobb innefattade att stå inför folk.

Han fick testa att byta fokus. Istället för att tänka att han skulle prestera, fick han tänka att han skulle träna på att stå där. Effekten var ofattbar. Jag kommer aldrig att glömma hans glädje när han kom tillbaka till mig och berättade om skillnaderna som bytet av fokus gjort!

Det finns stöd i forskningen om att detta inte bara gäller i hans fall, vilket är riktigt spännande. Man har kunnat se hur människor som fokuserar på inlärning istället för prestation presterar bättre (ironiskt nog!). Man får alltså ett bättre resultat av att inte bry sig om prestationen eller resultatet.

Häftigt va? Nästa gång du ska göra något som känns läskigt och jobbigt, testa själv att byta fokus och se vilken effekt det får. Tänk att du ska träna och lära,så kan jag lova att det känns enklare!

Kram på er!
Tina Löfström
Följ Tina på facebook!