Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

hedonism Bild: Pixabay

Tinas Lyckoskola: Hedonistisk eller Eudaimonisk lycka?

Publicerat: 2016-06-20   |  Tina Löfström

Välkommen till Tinas Lyckoskola del 17.

Kanske har du, som jag, funderat över hur lyckokänslor både kan finnas i stunden men också efter en mer långsiktig strävan. Hur fredagsmyset kan kännas bra på ett sätt, men att åstadkomma ett fint arbete på jobbet på lång sikt känns annorlunda? Idag vet vi att lycka kan te sig olika beroende på om det ger kortsiktig eller långsiktig påverkan på välmåendet och man kallar de olika delarna för Hedonistisk och Eudaimonisk lycka.

Hedonisk lycka handlar mestadels om njutning. Om njutningen i att äta något gott, att känna starka positiva känslor i stunden, att vara nöjd och att undvika smärta. Fredagsmyset är ett typexempel på hedonisk lycka. Att köpa chips, godis i massor, käka god mat, se ett spännande tv-program. Allt detta skapar positiva känslor och njutning. Men det är också ett exempel på det gamla ordspråket: ”Lätt fånget, snabbt förgånget”. Alltså att det som har varit enkelt att fånga också försvinner snabbt. ”Underbart är kort” är ett annat ordspråk som beskriver hedonismen.

I den hedonistiska lyckan handlar det alltså mindre om långsiktigt hållbart välmåendet och mer om kortsiktiga kickar. Det kan vara skönt att shoppa en tröja i affären, det ger en kick och vi är glada för det. Men lyckan är lika snabbt förgången. Vi behöver då nästa kick för att skapa känslan igen.

Eudaimonisk lycka är en annan, mer långsiktig lycka. Här finns en större komplexitet och den är inte lika lätt att uppnå som den hedoniska lyckan. Eudaimoni, som det också kallas, innefattar äkthet mot sig själv, sina värderingar och det vi tror på. Det handlar om att skapa högkvalitativa resultat i ens beteende, prestationer, åstadkommanden och mål. Det handlar om meningsfullhet i livet. Att se något större än sig själv, att skapa en förståelse för det - ett syfte - och att bidra till det. Att göra gott för andra, vilket gör gott för en själv. Det handlar också om att växa som människa. Att utvecklas, att lära, att nå sina personliga mål och att utmana sig. Att nå sin fulla potential.

Eudaimonisk lycka kan vara att efter flera långa år i skolan, äntligen få ta studenten. Eller att länge ha arbetat hårt och intensivt med ett projekt på jobbet, som sedan resulterar i stor framgång och fantastiska resultat. Jag tänker ofta på idrottspersoner när jag tänker på den eudaimoniska lyckan. De tränar hårt, dag ut och dag in. De sliter, de lär sig, de utvecklar varenda liten rörelse, en efter en. Och så en dag står de där på prispallen med guldmedaljen i handen och lyckan är fullkomlig. Jag tänker också på välgörenhetsinvolverade. Som åker land och rike runt om i världen och lever för att hjälpa andra människor som har det svårt. Som gör andras mående och hälsa till sitt personliga kall i livet och som ibland åsidosätter sina egna liv i denna strävan.

Hedoniska och eudaimonisk lycka är två olika aspekter av välmåendet, men de hör också ihop. För hur kul är ett liv utan mening, utan hårt arbete, utan utmaningar och självförverkligande men fullt av fredagsmys. Att varje dag enbart få kortsiktig njutning, men aldrig känslan av att ha åstadkommit något större.

Och hur kul är ett liv med ständigt slit för en vision, en dröm. Men aldrig med ett härligt fredagsmys med familjen, chipsen, godiset den viktiga njutningen allt detta ger i stunden?

Ett välmående liv innehåller båda delarna. Både hedonistisk och eudaimonisk lycka. De tar inte ut varandra – de kompletterar varandra. Tillsammans ger de varandra bränsle som i oss sedan förvandlas till ork, kraft och inspiration att leva livet fullt ut. Ett liv där långsiktig och kortsiktig lycka tillsammans ger oss ett liv rikt på härligheter, utmaningar, mening och njutning!

Många kramar,
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!

Tinas Lyckoskola:
Del 1: Fem grundstenar i ett lyckligt liv
Del 2: Relationer
Del 3: Positiva känslor
Del 4: Fysisk träning för oss lyckliga
Del 5: Är du optimist eller pessimist?
Del 6: Negativa känslor och att våga känna
Del 7: När du förminskar din lycka, förminskar du dig själv
Del 8: Hur ditt kroppsspråk påverkar ditt liv
Del 9: Det här styr vårt välbefinnande
Del 10: Meditation – ett mentalt gym för din hjärna
Del 11: Flow
Del 12: Styrkor
Del 13: Kreativitet och lycka
Del 14: När det hemska inträffar
Del 15: Lyssna som ett proffs
Del 16: Testa din uppmärksamhet