Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

power pose tina löfström Bild: Maria Eberfors

Tinas Lyckoskola: Hur ditt kroppsspråk påverkar ditt liv

Publicerat: 2016-03-30   |  Tina Löfström

Välkommen till Tinas Lyckoskolan del 8:

Vår hjärna, vårt mående och vårt kroppsspråk är tätt sammankopplade. Om vi känner oss ledsna kommer kroppen att följa med: Axlarna börjar hänga, huvudet sänks och vi krymper rent kroppsligt. Kroppen ser tillslut ut som att också den är ledsen (tänk Ior i Nalle Puh). Samma sak om vi är arga: Vi tar mycket plats, rör oss ryckigt och explosivt. Ansiktet ändrar uttryck med spända käkar, ilsket ihoptryckta ögonbryn och en glödande blick.

Evolutionärt fyller detta en viktig social funktion. Med kroppen uttrycker vi de känslor som annars bara finns inom oss. Detta hjälper oss och andra att läsa av våra sinnesintryck och gör det lättare för oss att fungera i sociala sammanhang. Detta är även tydligt i djurvärlden. Jag tänker exempelvis på gorilla-bossen på Eskilstuna Zoo, som bröstar upp sig, tar mycket plats och naglar fast blicken i syfte att utmana potentiella uppstickare som kan vara ett hot i hierarkin. Ett maktspel som pågår utan att ett enda ord yttras.

Såhär funkar det för oss människor också. Våra kroppar skickar hela tiden signaler som andra människor läser av. Dessa påverkar i allra högsta grad hur andra uppfattar oss och kan både hjälpa och stjälpa oss. Om vi rör oss på ett sätt som signalerar osäkerhet är det den uppfattningen andra kommer att få om oss.

Men inte nog med det. Vårt eget kroppsspråk påverkar hur vi uppfattar oss själva. Jämför exempelvis hur du rör dig när du känner dig självsäker jämfört med då du känner dig liten och svag. Du är densamma, men både känner dig och ser ut på två helt olika sätt. Tänk dig nu att du ska gå in i en förhandling. När tror du att du lyckas bäst? Jo, självklart när du känner dig självsäker! Detta har att göra med att kroppen och hjärnan hela tiden samspelar. De följer varandra likt fåglarna som flyger i flock. När kroppen signalerar styrka, säger hjärnan ”Okey, då fixar jag så vi känner oss självsäkra!” och när hjärnan signalerar stress, hakar kroppen på och får dina rörelser att följa känslan.

Tänkvärt: Hur är ditt kroppsspråk när du känner dig…

Glad? Lugn? Lekfull? Avundsjuk? Irriterad? Stressad? Sorgsen? Medkännande?

Tänk dig nu att du tränat ett helt liv på att röra dig på ett sätt som signalerar osäkerhet? Eller tvärtom? Vad blir skillnaden? STOR!

På fredag kommer jag att berätta hur du kan använda ditt kroppsspråk för att hacka din hjärna – välkommen tillbaka då! Till dess: Gör en reality check och syna ditt kroppsspråk i sömmarna :)

 

Kram på er!
Tina Löfström
Följ Tina på facebook!

Tinas Lyckoskola:
Del 1: Fem grundstenar i ett lyckligt liv
Del 2: Relationer
Del 3: Positiva känslor
Del 4: Fysisk träning för oss lyckliga
Del 5: Är du optimist eller pessimist?
Del 6: Negativa känslor och att våga känna
Del 7: När du förminskar din lycka, förminskar du dig själv