Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

brollop brudpar Bild: Pixabay

Hur låst tankesätt kan förstöra din relation

Publicerat: 2016-05-27   |  Tina Löfström

De båda tankesätten, låst och utvecklande, finns med oss i alla delar av livet. På jobbet, i skolan, på gymmet, när vi umgås med vänner. De är också en central del i ett av de viktigaste områdena i livet. Våra relationer.

Låst tankesätt i relationer
Många singlar tänker att ”Om jag bara träffar rätt person så kommer allt bli underbart!”. Jakten på den ”rätte” är målet i sig, och så snart den rätte är hittad så kommer relationen att blomma, livet kommer vara underbart och så kommer man leva lycklig i alla sina dagar. Men så är det inte.

I relationer lever många efter tanken att ”Om jag bara blir accepterad som jag är och inte behöver ändra mig, så kommer vi att leva lyckliga resten av livet ihop”. Denna tanke blir grundstommen i förhållandet och man tror att det är det som kommer att avgöra om livet tillsammans fungerar eller inte. Men så är det inte.

Ganska snart in i förhållandet så går relationen in en fas där man börjar se varandras olikheter och sådant man inte egentligen tycker är toppen. Då börjar båda parterna att testa varandra och ett av grundkraven är då att bli älskad för den man är. Att älska någon både för personens brister och styrkor är vackert och hälsosamt i ett förhållande, men det många glömmer och som då blir något negativt, är att förhållandet behöver utvecklas. Hela tiden.

Att man utvecklas tillsammans och att man gör det för varandras skull, är en av de viktigaste grundstenarna i ett stabilt och långsiktigt förhållande.

Vi behöver växa tillsammans och växa in i varandras beteendemönster och tankar. Vi behöver utvecklas tillsammans och vara beredda att ändra våra invanda mönster för att tillmötesgå varandra. I det låsta tankesättet så ser man det inte så. Grundstommen i ett låst tankesätt är att man tror att man har fötts med sina egenskaper och att man är som man är, alltså att man är färdigutvecklad som människa. Om då ens partner ber om förändring, så är man så pass färgad av sitt tankesätt att man tror att man inte alls kan förändras och att det ens partner ber om är omöjligt. Detta leder till att man blir sårad, arg, ledsen och besviken när partnern försöker ”ändra på en” och ett tillsynes litet önskemål om förändring kan skapa stora sprickor i relationen.

”Om jag är färdig som person, varför ber du mig då att förändra mig? Varför kan du inte bara acceptera mig för den jag är och älska mig ändå?” tänker man och ser på sin partner som kritiserande och krävande.

Likaså kan man i det låsta tankesättet vara rädd att be sin partner att ändra på sig, eftersom man tänker att det blir ett personangrepp och/eller att hen ändå inte kommer att förändras. Detta skapar givetvis en uppgivenhet och en stor irritation och där står man, med ett förhållande som knakar i fogarna, men är livrädd för att hantera problemet.

Det här är inte medvetna beteenden. Det här är underliggande mekanismer som kommer automatiskt när vi befinner oss i det låsta tankesättet. Vi tänker inte i stunden (när ens parter skäller för att hen alltid får ta disken) att vår reaktion kommer sig av att vi blivit låsta. Därför väljer många att avsluta förhållandet när konflikter uppstår, eftersom man tänker att man inte var ”rätt” för varandra. Två personer som älskar varandra och som skulle kunnat bygga ett fantastiskt förhållande ger upp, eftersom det låsta tankesättet får dem att tro att ens beteenden är oföränderliga.

Givetvis ska partners acceptera och älska varandra på alla möjliga vis. Men acceptans är tyvärr inte den enda ingrediensen i det som bygger hållbara, lyckliga, kärleksfulla och vackra relationer.

Utvecklande tankesätt i relationer
I det utvecklande tankesättet så ser man sina egenskaper som intränande. Man ser sig som en lärande person och detta påverkar ens relationer mycket positivt. I det utvecklande tankesättet så ser man förändring och utveckling som en naturlig del i ett förhållande. Kanske till och med det viktigaste. När ens partner ber om ett förändrat beteende så kommer personen med det utvecklande tankesättet att se att det är ett beteende och att det kan påverkas. Denna lilla skillnad gör att man kämpar hårdare och anstränger sig mer för varandra. Det gör också att man ser förändring som en del i relationen och att man både behöver växa tillsammans och på varje enskild kant.

Att BÅDE acceptera och att växa och utvecklas tillsammans är den bästa kombinationen i ett bra förhållande. Den lilla detaljen har sagoförfattarna glömt i sina sagor när de skriver ”… och så levde de lyckliga i alla sina dagar”. Relationer är levande, utmanande och spännande. Ett utvecklande tankesätt låter dem få vara det. Att byta tankesätt kräver övning, men är fullt möjligt. Att veta om att det finns två tankesätt ger oss möjligheten att välja och därmed ta det första steget.

… och så levde de utvecklande i alla sina dagar”.

Många kramar,
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!