Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Tina Löfström blogg Vardagspuls kritik Bild: Pixabay

Kritik i all ära

Publicerat: 2016-04-22   |  Tina Löfström

Kritik är svårt och jobbigt och tungt. Men det är också alldeles, alldeles underbart! Att ge och ta kritik är en SÅ viktig del av vårt sociala samspel och hjälper oss och andra att fungera bättre ihop. Kritik den också den bästa källan till lärande.

Det finns ingenting så utvecklande som att ta del av en annan människas världsbild, värderingar och tankar – och kritik är en motorväg direkt in till dessa. Jag ser på kritik som enligt bilden nedan. I den ena ringen finns jag och ringens yttre väggar symboliserar min världsbild, alltså hur jag ser på världen. I den andra ringen finns min medmänniska och dennes världsbild.

Det vi gör när vi ger kritik är att berätta för den andra personen hur vår världsbild ser ut, alltså hur vår rings väggar ser ut. Ibland träffar vi personer vars världsbilder är nästan likadana som våra och därför går ihop, och ibland träffar vi personer där världsbilderna ligger milsvidder isär.

Jag kritik som ett önskemål eller en fråga. När jag ger kritik till Karl för att han sade en sak som gjorde mig ledsen, så berättar jag bara för honom hur min världsbild ser ut. I min världsbildsring sårar orden han sa till mig. I hans världsbildsring är orden kanske inte alls lika sårande och därför behöver vi prata för att förstå varandra. Så när jag berättar för Karl att orden sårar, så delar jag min världsbild med honom och ber honom att ta hänsyn till den. Detta för våra världsbilder närmre varandra och underlättar vår fortsatta relation.

Kram på er!
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!