Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

sorgsen kvinna Bild: Máté Holdosi

Låst tankesätt kan skapa känslan av att vara en bluff

Publicerat: 2016-02-18   |  Tina Löfström

Det är vanligt, många upplever det och de är inte ensamma. Att gå omkring med känslan av att känna sig som en bluff är vanligare än man tror. Det är så vanligt att det finns ett begrepp för det inom psykologin som kallas för ”Bluffsyndrom”. Personer med bluffsyndrom tänker att de egentligen inte kan någonting, är värdelösa och att de på något underligt sätt bara lyckats lura omgivningen att tro motsatsen. Detta leder till att de går omkring med en rädsla att bli avslöjad. Skamkänslor, stress, oro och ensamhet är känslor som de bär på.

Känslan av att vara en bluff är särskilt vanligt hos högpresterande personer. Trots sina framgångar så tvivlar de på sin förmåga att lyckas. De tänker att framgången beror på tur eller andra yttre omständigheter, vilket egentligen grundar sig i ett låst tankesätt.

I det låsta tankesättet kretsar livet kring att verka intelligent, bra, duktig eller rolig (eller någon annan positiv egenskap). Man tror att intelligensen är medfödd (att alla ens egenskaper är medfödda) och att man antingen är smart eller inte smart. Antingen så kan man eller så kan man inte. Om man inte lyckas med danssteget på första försöket så är man dålig på dans. Man glömmer att träning, insats och lärande spelar roll. Detta leder till att man vill dölja sina svårigheter, misstag och svagheter, för att man tänker att andra ska döma en. Det är viktigt att upprätthålla en bild av att man är perfekt, vilket leder till att man undviker situationer där man riskerar att misslyckas.

Min kund Ellen (heter egentligen något annat) berättar:
Jag jobbar inom säljbranschen. När jag började på mitt första säljbolag gick det riktigt bra för mig. Jag sålde bäst av alla och fick mycket uppmärksamhet. Men varje gång jag fick beröm av min chef som sa ”WOW!! Riktigt bra jobbat!” så tänkte jag ”Ja, fast det vara ju bara TUR att kunden ville köpa”. Jag kunde inte koppla ihop min egen insats med resultatet.

Detta gjorde att jag ständigt gick omkring och kände mig dum och som en bluff. När som helst skulle alla andra komma på att jag egentligen var dålig och då skulle allt gå åt skogen. Tillslut blev jag handlingsförlamad. Rädslan för att misslyckas och för att bli avslöjad gjorde att jag slutade göra något alls. Jag undvek att ringa kunderna och att svara på mail. Jag sköt det på framtiden och hoppades att turen skulle lösa situationen. När det började gå sämre och sämre låtsades jag som ingenting. Jag vågade inte be om hjälp eller fråga någon, för då skulle jag ju avslöja bluffen. Det slutade med att jag sa upp mig för att undvika att bli avslöjad.

Nu i efterhand förstår jag att bluffkänslan kom sig av att jag hade ett låst tankesätt. Anledningen till att jag skyllde på tur när det gick bra, var undermedvetet ett sätt för mig att hel-gardera mig om det skulle börja gå dåligt. För om jag hade tur när det gick bra, så hade jag otur när det gick dåligt. Detta gjorde att jag själv aldrig behövde ta ansvar för resultatet, vilket såklart gjorde att jag kände mig ännu mera som en bluff. Jag lärde mig inte heller hantverket. Tur är inget man kan träna på eller lära sig. Alltså tränade eller lärde jag mig inte det jag behövde för att lyckas bättre på det jag gjorde.

Jag kan fortfarande ibland känna mig som en bluff. Men nu vet jag att det beror på det låsta tankesättet och kan snabbt byta till det utvecklande tankesättet. Idag tar jag ansvar för både mina framgångar och motgångar. Det är härligt och uppfriskande! Då kan jag fira när det går bra och ta lärdom när det går emot.”

3 tips för att byta till ett utvecklande tankesätt:

  1. Inse att dina egenskaper inte är medfödda. De är inlärda och intränade och att du kan utveckla dem hela livet.

  2. Tänk att du ska lära istället för att prestera.

  3. Våga se både vad du tränat mycket på (det du gör bra) och det du tränat lite på (det du gör mindre bra).


Nyfiken på att veta mer om de två tankesätten? Varje torsdag är det Tankesätts-Torsdag här i bloggen!

Kram på er!
Tina Löfström
Följ Tina på facebook!