Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Tina Löfström kreativitet lyckobloggen vardagspuls Bild: Pixabay

Låt kreativiteten leda dig

Publicerat: 2016-05-13   |  Tina Löfström

Elinor jobbar inom hemtjänsten. 43 år, med ett varmt leende, kort mörkt hår och pliriga ögon. När vi träffades kände hon sig fast i sin egen situation och ogillade att alltid känna sig stressad och trött. När hon kom hem dråsade hon rakt ner i soffan, med fjärrkontrollen i handen och en tekopp i den andra. Hon var helt obenägen att orka någonting annat. Men såhär skulle livet vara. Det var hennes lott att ha det såhär. Livet blev inte bättre, det är som det är.

Efter en utbildning om utvecklande tankesätt som jag höll i för hennes arbetsgrupp, kom hon fram efteråt. ”Jag har inte vetat att man kan välja. Alltså att man kan välja tankesätt” började hon. ”Jag har alltid drömt om att måla, men jag har inte haft någon talang. Därför har jag aldrig ens försökt. Varken en tavla eller något annat. Min man har till och med fått måla huset för att jag inte trodde att jag kunde” sa hon skämtsamt, men med ett dolt allvar.

Elinor mailade mig för några månader sedan. Hon skrev i mailet att kunskapen om tankesätt förändrat hennes sätt att se på världen. På vägen hem ifrån utbildningen hade hon åkt förbi affären och köpt färgpennor och papper. När hon kom hem så började hon att måla. Hon målade och målade varje dag efter jobbet, ibland i flera timmar. Hon tittade på youtubeklipp där hon lärde sig tekniker för att måla och läste böcker om konst och konsthistoria. Bilderna och tavlorna gav hon till pensionärerna hon mötte i jobbet. ”Mitt liv har aldrig varit roligt eller särskilt spännande förut” skrev hon. ”Men nu får jag göra det jag alltid drömt om och det har gjort både mitt privatliv och jobbet mycket roligare”. Hon beskrev hur mycket glädje som utbyttes när pensionärerna fick en av hennes tavlor. De blev glada över konstverken och hon blev glad för att ha någon att måla till. Samma dag som hon mailade mig hade hon fått sin första beställning av en man i 80-års åldern som just förlorat sin kärlek i livet – sin fru. Mannen ville beställa ett porträtt av sin fru och det var Elinor som skulle få äran att måla porträttet.

Kreativitet, precis som allt annat är något vi kan träna upp. Vissa har tränat på det mer i livet, andra har inte tränat alls. För Elinor var insikten om att hon kunde lära sig och att hon behövde öva, allt som krävdes. Det blev startskottet för ett helt nytt sätt att leva. Startskottet för att våga testa något som hon drömt om, men som hon inte trodde kunna.

Ett utvecklande tankesätt öppnar upp oss för att bli mer kreativa. Vi blir mer nyfikna på omvärlden och mer observanta. Vi vågar testa nya saker som vi inte vågat oss på tidigare och som du vet, så är en av nycklarna i ett mer kreativt liv att testa nya saker. Så genom att uppmuntra ett utvecklande tankesätt hos dig själv och andra så hjälper du också dig själv att öppna upp för ett mer nyfiket och kreativt liv!

Och vem vet? Snart kanske du också står där med penseln i handen och lever det liv du alltid drömt om.

Många kramar,
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!