Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Livet och havet Bild:

100 % lycklig hela tiden?

Publicerat: 2016-08-12   |  Tina Löfström

Lycka. Det kan verka lite glättigt och hjärntvättande att prata om lycka, i alla fall vid första anblicken. Som att livet minsann är en dans på rosor om man bara vill att det ska vara det och att allt handlar om att klistra på sig ett leende.

Men lycka handlar inte om att markera alla sina negativa känslor och upplevelser och att trycka på delete-knappen. De finns där, de är naturliga, de är viktiga och de kommer och går. Precis som de positiva känslorna. När vi tar ansvar över att öka vårt välmående så handlar det alltså INTE om att försöka att vara 100 % lycklig, 24 timmar om dygnet. För det går inte.

Att träna på lycka är snarare en skola i att lära sig om livets alla delar och hur vi själva bäst kan hantera dem i given situation. Det är inte så svårt att vara lycklig när vi känner oss glada, pigga och engagerade. Det är betydligt svårare att vara lycklig när livet kastar skit på en. När jobbet inte riktigt klaffar, när man är osams med maken eller när man åker till affären och ska köpa mjölk men kommer hem med allt utom mjölk för att man var så stressad. Det är då vi på riktigt får utdelning för det vi tidigare investerat på lycko-banken. Det är då vi märker om vi tränat eller inte.

För vi behöver en buffert. En buffert av energi och intränade lyckostrategier som gör att vi inte bryter ihop när vi inser att mjölken saknas i kassen. Eller en buffert som får oss att orka lösa bråket med maken på ett sätt som gör att båda mår bra.

Den bufferten bygger vi genom att regelbundet träna på att skapa mer lycka i livet. Det kan man bland annat göra genom att träna på att hantera olika sorters känslor, att göra gott och att tänka snälla tankar om oss själva och omvärlden.

Att någon gång i veckan tänka på saker som gått bra, att tacka för allt det fina i livet, att träna på att se våra tankar utifrån ett mer objektivt perspektiv och massor med andra saker.

En av de största upptäckterna inom lyckoforskningen är att vi kan påverka vår egen lycka i stor utsträckning. Men för att komma dit räcker det inte att bara låta slumpen styra hur vi mår och att hålla tummarna på solsken hela dagarna. Vi behöver själva ta rodret och att träna på att styra lite grann – både i medvind och i motvind.

För livet är precis som havet. Ibland stormigt, ibland lugnt.