Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Lycklig, framgångsrik och omtyckt bloggar Vardagspuls Tina Löfström om Bild: Pixabay

Lycklig, framgångsrik och omtyckt?

Publicerat: 2016-08-26   |  Tina Löfström

En uppsjö av studier visar hur lyckliga personer lyckas bättre och är framgångsrika inom flertalet livsområden. I äktenskap, inkomst, jobb, hälsa och vänskap når lyckliga människor större framgångar. Förra veckan berättade jag om att sambandet mellan lycka och framgång är omvänt mot vad man kan tro: Det är inte framgången som skapar lyckan, utan lyckan som skapar framgången. Men hur kommer det sig?

Sociala superkrafter

Lyckoforskningen hittar starka samband mellan lycka och positiva sociala egenskaper. Lycka lockar nämligen fram de positiva egenskaperna på den extroverta skalan: Vi blir bland annat mer varmhjärtade, aktiva, energifyllda och nyfikna i mötet med andra människor. Samtidigt så känner vi en starkare social tillhörighet i mötet med andra människor – vilket innebär att vi har lättare att bygga relationer, känna oss nära och intressera oss för andra.

Eftersom vi ju också vet att relationer är viktiga för vårt välmående så skapas en positiv spiral: Vi blir lyckliga av att umgås med andra och den ökade lyckan gör att vi blir bättre på att bygga goda relationer. Snacka om win-win! Och när man tänker på det ur ett vardagligt perspektiv så är det egentligen ganska självklart. När gillar vi helst att umgås med andra? När vi är trötta, stressade och irriterade eller när vi är uppåt, glada och energifyllda?

Fler och starkare relationer och roliga upptåg

När forskarna mäter sociala mönster hos lyckliga vs. olyckliga personer så syns det en klar och tydlig skillnad. Lyckliga människor umgås mer med andra människor. I en studie som pågick över en längre period såg man att det fanns ett samband mellan positiva känslor och antal timmar som man spenderade i sociala sammanhang. Lyckligare personer spenderade mer tid med andra, medan mindre lyckliga personer spenderade mindre tid med andra. Det kan bland annat bero på att en lycklig person är mer benägen att exempelvis ta en kurs eller testa en aktivitet i ett ämne de är intresserade av – matlagning, målning eller kanske tennis. Och särskilt om kursen eller aktiviteten innehåller sociala inslag.

Lyckliga personer testar alltså oftare nya aktiviteter och möter därför också fler människor som de lär känna. Detta leder i sin tur till att de lär sig mer om omvärlden, både om andra människor, men också om nya ämnen. Man kan alltså se ett samband mellan lycka och allmänbildning! Häftigt, eller hur!?

Lyckliga personer är dessutom bättre på att hitta på roliga saker ihop med sina familjemedlemmar och vänner – alltså de som de redan har en god relation med. Aktiviteterna skapar i sin tur starkare band, eftersom man tillsammans skapar nya minnen och roliga upplevelser ihop.

Andras uppfattning av lyckliga personer

Det finns en fördom om att glada människor upplevs som ytliga och ganska irriterande. När man forskat på detta har man sett att det är just en fördom – inte en sanning. Precis tvärtemot visar forskningen att folk gillar lyckliga människor mer än de som är mindre lyckliga. Lyckliga och nöjda personer uppfattas som snyggare, trevligare, intelligentare och mer kompetenta av både familj och vänner och främlingar. En lycklig person ses av omgivningen som vänligare, mindre självisk, moralisk, godhjärtad och mer socialt kompetent. Vidare uppfattar omgivningen en lycklig person som en bättre talare, självsäkrare, bestämd, mer välutbildad och mer populära. Sammanfattningsvis så gör vår egen lycka att vi både uppfattas som och beter oss som bättre människor.

Inte är det då så underligt att lycka skapar framgång? Och det finns mer forskning kring detta! Det berättar jag om nästa vecka!