Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

tina löfström vardagspuls lycklig framgångsrik Bild: Pixabay

Lycklig och framgångsrik?

Publicerat: 2016-08-18   |  Tina Löfström

En uppsjö av studier visar hur lyckliga personer lyckas bättre och är framgångsrika inom flertalet livsområden. I äktenskap, inkomst, jobb, hälsa och vänskap når lyckliga människor större framgångar.

Det är ju lätt att tänka att kopplingen mellan lycka och framgång har med framgången att göra. Att när man är framgångsrik så kommer allt att bli bättre. Jobbet blir roligare, man får fler vänner, högre inkomst och blir lyckligare med sin partner. Men de studier som finns på området indikerar att sambandet är tvärtom. Det är inte framgången som skapar lyckan, utan lyckan som skapar framgången. Men hur kommer det sig?

Jag har botaniserat i massvis av studier på området och tagit fram en hel del intressant forskning som jag kommer att dela med mig av. I dagens inlägg berättar jag om hur synen på oss själva och andra påverkas av lycka.

En optimistisk syn på sig själv
En av anledningarna till att lycka skapar framgång kan man hitta i hur positiva känslor leder till karaktärsdrag och inneboende resurser som är hjälpsamma. Personer som är lyckligare känner sig mer kompetenta och har ett starkare självförtroende. När vi är lyckliga är vi också mindre självkritiska och mer benägna att sätta utmanande mål. Helt enkelt så ser en lycklig person på sig själv ur ett snällare och mer optimistisk vinkel än en mindre lycklig person.

Snällare mot andra
Men lyckliga människor är inte bara mer förlåtande och optimistiska mot sig själva. Studier visar också hur lycka gör oss mer positivt inställda mot andra människor. I en studie visar forskarna hur både lyckliga och mindre lyckliga personer beskriver samma personer de fått se på video på olika sätt. De lyckliga personerna använde oftare och fler positiva beskrivningar av personerna (som ord som vänlig, självsäker, öppen och varm) än de mindre lyckliga personerna gjorde. Andra studier har visat hur lyckliga personer är mer positivt inställda både mot de som de känner och bekanta. Att detta är en styrka när det kommer till att nå framgång i livet är det inget tvivel om. Om du har lättare att gilla andra så kommer du att vara en trevligare person att vara omkring och det skapar såklart fler möjligheter i livet.

Nästa vecka kommer jag att skriva mer om hur lycka påverkar oss på sätt som gör oss mer framgångsrika – vi ses då!