Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

lyckotest Tina Löfström Vardagspuls Bild: Pixa bay

Mät din lyckonivå – så här gör du!

Publicerat: 2016-04-14   |  Tina Löfström

Inom den positiva psykologin finns en uppsjö av tester som forskarna tagit fram för att mäta människors välbefinnande. Beroende på vilket test som används så mäts antingen en aspekt av lyckan eller flera på samma gång.

Den glada nyheten är alla numer kan mäta sina lyckonivåer, tack vare att testerna nu finns att tillgå på nätet! De tester som görs online används sedan i forskningsprojekt runt om i världen och hjälper således oss alla att skapa en bättre och lyckligare värld. Mer forskning innebär mer kunskap om hur vi alla kan bli lyckligare, starkare och mer psykiskt hälsosamma!

För att du enkelt ska kunna mäta dina lyckonivåer har jag tagit fram två tester som på ett bra och snabbt sätt mäter flera aspekter i lyckan och ger dig en övergripande bild av dina lyckonivåer. För att kunna göra testerna registrerar du dig som användare på sidan och får tillgång till dina resultat när som helst. På så vis kan du gå tillbaka och göra om testet när du arbetat med din lycka och se hur resultatet förändrats.

1. PERMA-test: Mäter välbefinnande utifrån de fem huvudfaktorerna för lycka: Positiva känslor, engagemang, relationer, meningsfullhet och åstadkommanden. Jag har tidigare skrivit om dessa faktorer i Tinas Lyckoskola del 1.

Klicka här för att komma till PERMA-testet.

2. Authentic Happiness Inventory: Mäter den övergripande lyckan. Detta är mitt favorittest, då det går relativt snabbt och ger en enkel överblick över lyckonivåerna just nu!

Klicka här för att komma till Authentic Happiness Inventory-testet.