Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Tina Löfström mindfulness Bild: Pixabay

Meditation i vardagen

Publicerat: 2016-04-20   |  Tina Löfström

I studier kring meditation har deltagarna mediterat i genomsnitt 30 minuter per dag under en 8 veckors period. Det är utifrån denna omfattning som forskarna kunnat se före- och efterresultat som visar markanta fysiska skillnader i hjärnan hos deltagarna.

30 minuter om dagen kan upplevas lite mastigt för många. Därför tipsar jag här om enkla meditationsövningar som man kan göra på några minuter. Därifrån, när vanan att meditera börjar sitta så kan man sakta men säkert öka antalet minuter och snart är man uppe på 30 minuter!

1. Andas: Tidsåtgång ca. 1,5 minuter.
Andas in och ut djupa andetag. Andetagen ska kännas i magen, alltså djupa andetag som töjer ut och drar in magen. Varje andningscykel består av en in- och en utandning. Nu ska du räkna från 1 till 10. Räkna vid varje andningscykel. Börja från 1 och räkna upp till 10 och när du kommit till 10 så räknar du ned från 10 till 1 igen. Färdig!

2. Observera: Tidsåtgång ca. 2 minuter.
Välj ut något i din närhet och titta på det. Om du är utomhus kan det vara ett träd, är du inne på kontoret så kanske det är en penna. Titta nu på trädet med nya ögon, som om du aldrig sett det förut. Lägg märke till knopparna ser ut, hur trädets grenar rör sig i vinden, hur barkens mönster är formade och alla färger. Var fullt i nuet och bara observera, utan att blanda in dina egna tidigare erfarenheter eller tankar kring trädet. Om tankarna flyger iväg och du börjar tänka, så led dem snällt tillbaka till nuet och trädet igen.

3. Lyssna: Tidsåtgång ca. 2 minuter.
Stanna upp en minut och bara lyssna. Vilka ljud finns det omkring dig? Hur låter dem? Lyssna efter olika ljud och hur de flyter ihop. Lyssna hur de låter var och en för sig. Lyssna på samma sätt som om det vore ett musikstycke, låt ljuden. Tillåt dig att följa ljuden utan att värdera vilka de är, vart de kommer ifrån och om det är bra eller dåliga ljus. Följ ljudens skiftningar.

4. Uppmärksamma: Tidsåtgång ca. 2 - 20 minuter.
När du gör något, så passa på att vara extra uppmärksam. Exempelvis när du äter. Ta bort målfokuset att du ska genomföra måltiden. Tänk istället på och uppmärksamma de processer som du går igenom vid måltiden. Uppmärksamma hur gaffeln rör sig mot maten, dina rörelser när du tar upp maten med den. När du tuggar, uppmärksamma alla smaker som finns. Hur smakar det? Vilka nyanser i smakerna finns det? Hur känns matens textur på tungan och tänderna? Uppmärksamma!

Kram på er!
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!