Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Meditation, mindfulness Bild: Pixabay

Meditation – ett mentalt gym för din hjärna

Publicerat: 2016-04-18   |  Tina Löfström

Välkommen till Tinas Lyckoskola del 10.

Meditation har funnits sedan långt tillbaka i tiden och är tätt förknippat med flera religioner, exempelvis buddhismen och dess munkar. Sedan tidigt 2000-tal har meditationen blivit mer och mer populärt, mycket tack vare den forskning som bedrivs på området.


Idag är meditation vardagsmat både hemma hos barnfamiljen och i företagsledningen. Anledningen till detta är inte svår att lista ut: Meditation ger mer än bara slutna ögon och ett ”Ooommmmm”. Tack vare forskningen har man kunnat se hur meditation hjälper känsloreglering, stärker vår uppmärksamhet och rent fysiskt förändrar hjärnan.

Varför är meditation bra?
Meditation lindrar och minskar risken för oro och depression och tränar oss i att hantera svårigheter bättre. Fysiskt så minskar våra stressnivåer, vårt blodtryck och hjärtrytmen förbättras. Vi får också ett bättre immunförsvar, vilket kan spåras och förklaras ända ner till cellnivå.

När vi mediterar tränas hjärnan i att vara i ett lugnare läge, vilket gör att vi har lättare att lära oss nya saker, vi får en bättre självbild och blir bättre på att sätta och uppnå mål. Vi blir mer empatiska, mindre arga och mer emotionellt och fysiskt smärttåliga. Effekterna av meditation syns relativt fort i hjärnan, studier har visat att bara 8 veckors meditation helt förändrar hjärnans sätt att hantera känslor, minnen och inlärning. Kort sagt kan man säga att meditation är ett riktigt träningspass för hjärnan. Ett mentalt gym för hjärnan, som stärker funktionerna, förbättrar dem och gör oss mer lyckliga!

Här är två typer av meditation som det har forskats mycket på:

Mindfulness

Mindfulness är en av de mest kända meditationsteknikerna och en samlingsterm för alla meditationsformer där medvetenhet och fokuserad uppmärksamhet används. Inom mindfulness används tekniker för att skapa och stärka uppmärksamheten genom fokus, observation och acceptans.

Målet är att se men inte döma omvärlden, vilket låter lätt men är ganska svårt. I våra dagliga liv färgas allt vi ser av våra tidigare erfarenheter, värderingar och tankar och dessa surrar som ett bi i våra bakhuvuden när vi går igenom livet.

När vi tänker på oss själva går tankarna i spinn och på en millisekund har vi dömt vårt handlande, vårt exakta ordval och tonläge, andras respons och deras uttryck. Kvar står vi med en känsla av oro, trots att situationen inte alls var någon stor grej. Med hjälp av mindfulness kan vi träna på att lugna de dömande impulserna både inför oss själva och andra.

Loving-Kindness

Loving-Kindness är tätt förknippat med forskningen inom området Compassion (medkänsla) och har visat sig öka empati, optimism, acceptans och medkänsla/självmedkänsla.

Denna meditationsform är alltså särskilt bra om man vill stärka de positiva delarna i livet. I Loving-Kindness utgår allt från att man skickar kärleksfulla och vänliga tankar. Tankarna riktas först mot en själv, sedan går man vidare till att rikta dem mot en vän/familjemedlem, en neutral person i ens liv, någon man har svårt för och sedan slutligen mot universum.

Målet är att skapa en acceptans gentemot den inre och yttre världen och att träna på att känna kärlek och förståelse oavsett vem vi möter – oss själva eller andra.

Kram på er!
Tina Löfström, LyckoexpertTinas Lyckoskola:
Del 1: Fem grundstenar i ett lyckligt liv
Del 2: Relationer

Del 3: Positiva känslor
Del 4: Fysisk träning för oss lyckliga
Del 5: Är du optimist eller pessimist?
Del 6: Negativa känslor och att våga känna
Del 7: När du förminskar din lycka, förminskar du dig själv
Del 8: Hur ditt kroppsspråk påverkar ditt liv
Del 9: Det här styr vårt välbefinnande