Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Meningen med livet Bild: Pixabay, Tina Löfström

Meningen med livet är ett liv med mening

Publicerat: 2016-03-23   |  Tina Löfström

Det är vanligt att många av oss lägger en stor del av sina liv på att göra saker vi inte känner oss motiverade av, eller innerst inne inte ens tror på. Det kan vara på jobbet, på fritiden eller i relationer. I en Gallup-undersökning från 2013 kom siffror på att endast 16 % av svenskarna känner sig engagerade på jobbet. 16 %! Av de övriga var 73 % oengagerade och omotiverade – de sitter av tid på jobbet. Slösurfar, tittar på klockan, tar extra fikapauser och är allmänt uttråkade. De resterande 11 % var så oengagerade att de blivit engagerade i att aktivt förstöra för sin arbetsgivare.

Att 84 % är oengagerade eller aktivt förstör för sin arbetsgivare är ett folkhälsoproblem. Att sitta av timmar på ett jobb man tycker är tråkigt eller rent av ogillar är en dålig deal för alla inblandade. Det skapar stress, känsla av missnöje, negativ energi och kan leda till psykiskt ohälsa. I slutändan drabbar det ALLA parter, inklusive familj och anhöriga.

Personer som har ett tydligt syfte eller kall upplever sitt jobb som ett intresse. I mitt fall är mitt jobb en resurs, där jag drivs av att göra gott och skillnad. Mitt jobb som föreläsare, bloggare och utbildare ger mig glädje varje dag. Det gör mig lycklig att få arbeta med att skapa en värld som jag tror på. Jag har hittat mitt kall. Ett kall som fulländar mig och är en del av mig. Men jag vet också hur motsatsen kan kännas. Jag vet hur det är att sitta på ett kontor och titta på klockan varje minut – för jag har varit där. Och jag har valt att göra en förändring.

Därför behöver vi äga problemet och skapa lösningen. Vi själva behöver ta ansvar för att vi mår bra och känner att vi drivs av engagemang och glädje. Vi behöver söka oss till ställen där vi kan blomstra och känner att uppgiften är meningsfull. Men hur?

ÖVNING: Hitta ditt syfte

  1. Vilka är dina styrkor? Alla har styrkor – nu gäller det att hitta dem! När i vardagen känner du att du gör saker du gör riktigt bra? Kanske har du tränat på dem så länge att de känns naturligt – bra!
  2. Vad brinner du för? Vad älskar du att göra? Fundera på vad du har för intressen, som du kan lägga timmar på och som enbart skänker dig glädje. Saker som du känner dig passionerad inför, som får ditt hjärta att klappa av engagemang och intresse.
  3. Vad vill du förändra? Meningen med livet har oftast en tät sammankoppling med att bidra till något större än oss själva. Att göra skillnad, att kämpa mot orättvisor, att hjälpa, att motverka onda krafter. Vad gör dig arg? Vad får dig att vilja slå näven i bordet?
  4. Kombinera dina styrkor, det du brinner för och det du vill förändra. I mitt fall är det att göra skillnad i världen genom att sprida kunskap om hur alla kan förbättra sitt liv, helt på egen hand. Jag brinner för lyckoforskningen och en av mina styrkor är att föreläsa på ett roligt och engagerande sätt, där kunskapen blir lätt att ta till sig. Tillsammans blir dessa faktorer mitt jobb!
  5. Walk the talk! Tänk på ditt syfte, tänk på vad du vill förändra. Berätta för andra om det. Skapa diskussioner kring det! Visa ditt engagemang och dina drivkrafter. Hitta möjligheter och ställen där du kan utöva detta. Hitta företag som brinner för samma frågor. Om inte – skapa det företaget! Men framförallt: Se sanningen i vitögat. Lever du utifrån detta nu? Om inte, ta första steget idag!

Kram på er!
Tina Löfström
Följ Tina på facebook!