Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Känner du misstänksamhet mot goda gärningar? Bild: Tina Löfström

Misstänksamhet mot goda gärningar?

Publicerat: 2016-07-15   |  Tina Löfström

I Bristol, England, precis på gränsen till Wales, bestämmer sig ett gäng skolbarn för att spendera dagen med att göra goda gärningar ute på stan. De delar ut blommor till främlingar och de sätter in uppmuntrande bokmärken i låneböcker på biblioteket. Hela deras dag syftar till att sprida lycka och att göra gott för medmänniskor. Deras upptåg blir uppmärksammat av media och klippet hamnar i mitt flöde på facebook. Jag tittar på det och glädjen sprids i kroppen.

Vi vet idag, tack vare forskningen, att goda gärningar gör både mottagaren och oss själva lyckligare. Vi vet att goda gärningar är lika smittsamt som en förkylning på hösten. Vi vet att de kan förändra hela samhällen till det bättre, till att bli lyckligare. Jag vet allt detta. Jag jobbar ju med att sprida den kunskapen!

Men mitt i alla goda gärningar som barnen gör, så ser jag något som får mig att ifrågasätta oss vuxna och särskilt mig själv. Jag minns den där gången utanför tågstationen då en liten tjej kom fram till mig och gav mig en blomma. Jag minns hur glad och smickrad jag blev och lycklig över att den lilla tjejen gjorde något så fint. Men jag minns också hur den lilla tjejen tittade uppfodrande på mig sekunden efter att jag tagit emot blomman och sträckte fram handen och sa ”50 kronor”. Jag minns hur lurad jag kände mig. Och dum. Och jag minns hur glädjen förbyttes i ilska och besvikelse.

Alla dessa minnen kommer tillbaka när jag tittar på filmen om skolbarnen i Bristol. När jag ser hur de vuxna med förvåning men också ett uns av misstänksamhet tar emot de blommor som barnen delar ut. Och det gör mig förbannad. Här står det barn som i klippet berättar om personer som inte ville ta emot blommorna. Barnen säger ”Det spelar egentligen ingen roll, för vi försökte åtminstone”. Vilken lärdom har vi vuxna gett barnen? Att godhet inte kommer utan misstänksamhet. Att om man gör goda gärningar, så blir folk misstänksamma.

Som vuxna är vi fullproppade med erfarenheter. Men är det rätt att barnen ska drabbas av de förutfattade meningar som dessa erfarenheter gett oss? Är det rätt, att jag nästa gång jag blir erbjuden en blomma på stan av ett barn, kommer att bli misstänksam istället för glad?

Nej. Så ska det inte gå till. Det är vårt ansvar att tillsammans hjälpas åt att uppfostra kommande generationer till att tro på goda gärningar. Det är vårt ansvar att se till att sätta våra upplevelser åt sidan och att i första hand se en god gärning precis för vad den verkar vara: God och kravlös.

Det är vårt ansvar att tillsammans hjälpas åt att uppfostra en generation som tror på godhet och vänlighet. Och nästa gång jag får chansen att bidra till det så kommer jag att ta den. Jag kommer att ta emot blomman. Jag kommer att bli glad. Tack vare barnen i Bristol.

Vad kommer du att göra?