Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Tina Löfström Bild: Tina Löfström

Tinas Lyckoskola: När du förminskar din lycka, förminskar du dig själv

Publicerat: 2016-03-21   |  Tina Löfström

 Välkommen till Lyckoskolan del 7:

"Idag är det ingen lyckodag. Jag är skitsur och irriterad.” Så löd svaret som jag fick på mitt sms med texten: ”Grattis på Lyckodagen!!”

Om jag frågar dig om du är lycklig, kommer du med all säkerhet känna efter hur det känns i kroppen JUST NU. Om du känner dig glad kommer du att svara ja, om du känner dig ledsen kommer du att svara nej. Detta är ett vanlig förekommande fenomen. Att man går i tankefällan att lycka bara handlar om en känsla i stunden. Så otroligt begränsande!

Vi lurar oss att tro att lycka är flyktigt och opåverkbart. Att vår lycka styrs enbart av vår känsla. Men om jag ber dig tänka större än så. Att tänka på ditt liv i sin helhet. På din familj och vad de ger dig. På hur du känner kring ditt jobb och ditt kall i livet. Om jag sedan frågar dig om du är lycklig. Då kommer ditt svar att vara mer mångfacetterat och fullkomligt. För lycka är mer än bara känslor. Det är större och viktigare och mer påverkbart än så.

Vi kan vara lyckliga när vi är arga. Vi kan vara lyckliga och sorgsna samtidigt. Vi kan känna besvikelse och lycka på samma gång. Lycka är större än vårt känsloliv. Det är något mer. Det styrs inte bara av våra känslor NU. Det styrs av livet och våra val i sin helhet. Lycka handlar om hur nöjda vi är med livet vi lever. Om vi känner att vi gör saker vi tycker är viktiga att göra. Om vi har goda relationer. Om vi har ett syfte. Om vi känner oss uppslukade av spännande upplevelser.

När jag tänker så, så har jag mitt svar på frågan: Ja, jag är lycklig. Jag känner mig lyckligt lottad. Jag är tacksam i livet. Jag känner mig älskad, omtyckt och viktig. Jag gör saker jag tycker om att göra. Jag känner att jag har ett syfte med varför jag är här på jorden och att jag kan göra skillnad.

DET är lycka.

Lycka är hela livet och vad jag väljer att göra med det.

Kram på er!
Tina Löfström
Följ Tina på facebook!

Tinas Lyckoskola:
Del 1: Fem grundstenar i ett lyckligt liv
Del 2: Relationer
Del 3: Positiva känslor
Del 4: Fysisk träning för oss lyckliga
Del 5: Är du optimist eller pessimist?
Del 6: Negativa känslor och att våga känna