Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

en dörr Bild: Pixabay

Övning: En dörr stängs – en annan öppnas!

Publicerat: 2016-03-09   |  Tina Löfström

Nu har vi etablerat kunskapen om att både optimism och pessimism kan tränas in (och att du tränar på det ena eller det andra i varje val du gör, varje dag). Nu är det dags att ta kontrollen över tankarna! Den här övningen hjälper oss att träna på vårt optimistiska tänkande.

Tänk alla gånger som saker först gått åt skogen, för att sedan magiskt förvandlas till guld. Kanske den gången när du blev uppsagd. Då var livet tungt och mörkt och jobbigt. Plötsligt tvingades du att söka en massa nya jobb och efter en tid fick du äntligen ett. Efter att du arbetat där en tid, inser du att hamnade på ett bättre jobb än ditt förra, där du trivs mer och är gladare. Och allt tack vare uppsägningen! Såhär funkar livet. När en dörr stängs, öppnas en annan. Men om vi har fullt upp att stirra på den stängda dörren kommer vi att missa den öppna. Genom att träna på att se den öppna dörren, så kommer din hjärna att vara inställd på det när den väl öppnas!

ÖVNING: En dörr stängs – en annan öppnas!
Ta en funderare över när en dörr stängdes för dig. Kanske tog en relation slut, kanske blev du tvungen att flytta, kanske gjorde du ett misstag du ångrar? Försök nu att se vad för positiva efterdyningar som den stängda dörren faktiskt ledde till.

Exempel:
När en dörr stängs: När det tog slut med Håkan.
Öppnas en annan: Jag lärde mig att jag vill ha en relation där jag känner mig avslappnad och trygg, och nu när jag har det så vet jag att det är rätt!

När en dörr stängs: När jag råkade säga det där som Anna uppfattade som elakt.
Öppnas en annan: Efter att vi talat ut om det har vi varit mycket närmre varandra.

Kram på er!
Tina Löfström
Följ Tina på facebook!