Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

grubbeltid2 Bild: Johnér

Övning: Skingra orosmolnen

Publicerat: 2016-03-16   |  Tina Löfström

Ibland kan man uppleva det som att oro, grubblerier, sorg, besvikelse och andra överväldigande känslor tagit kontrollen över en. En vanlig reaktion när detta händer, är att sticka ner huvudet i sanden och låtsas som att det regnar. Att trycka bort känslorna och helt enkelt fortsätta leva som om de aldrig ens funnits där. Men som jag tidigare beskrivit så är detta inte en särskilt bra strategi. Effekten blir att vi samlar på oss tills känslorna exploderar (och vi med dem) eller att vi blir avstängda och slutar att känna alla typer av känslor.

För att undvika detta tar vi istället känslorna på allvar. Vi ger dem utrymme men vi gör det på ett kontrollerat sätt.

Det finns en övning som hjälper oss att hantera de negativa känslorna, så att maktbalansen mellan att styras och att styra jämnas ut. Istället för att de negativa känslorna får kontrollera oss, så ser vi till att ta kontroll över dem. Detta har visat sig vara en riktigt bra strategi för att må bättre.

ÖVNING: Grubbeltid för inre frid
Sätt av en tid för grubblande! När oron, ältandet och negativa tankar kommer över en, kan man vänligt men bestämt säga till tankarna att de är välkomna tillbaka på den avsatta grubbeltiden. En stund i veckan, en stund varje dag eller en stund varje timme. Testa vad som passar dig bäst.

Själv har jag 5 minuter varje dag och de är heliga för mig. Då sätter jag mig ner och välkomnar alla grubbeltankar jag pausat tidigare och grubblar järnet. När de 5 minuterna gått så slutar jag. Det är skönt, allvarsamt och kontrollerat. Effekten är magisk – jag är mer lugn, harmonisk och mår bättre!

En annan effekt jag märkt av är att jag blivit bättre på att se skillnad på ”tänk om”-grubblerier och de påverkbara.

  1. ”Tänk om”-grubblerierna är saker som ligger utom vår kontroll och styrning. Tidigare händelser, naturkatastrofer, andras beteenden och tankar, döden osv. Man känner enkelt igen dem efter som de ofta startar med ”Tänk om jag/de/hon/han/vi/den/det…”. ”Tänk om”-tankar kan börja med ett dammkorn på golvet och sluta med ett världskrig och dödsångest. Därför är det viktigt att ta de på allvar, men att också lära sig att stoppa när det går över styr.
  2. Påverkbara-grubblerier handlar om saker som vi faktiskt kan kontrollera. Där inkluderas våra framtida reaktioner, känslor, val, händelser, m.m. Dessa behöver vi också ta på allvar. Dels för att vi behöver känna färdigt alla känslor som uppkommer i samband med tankarna, men också för att vi genom att grubbla på det hämtar kraft, inspiration, vilja och insikter för att kunna hantera dem.

 

Kram på er!
Tina Löfström
Följ Tina på facebook!