Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Tina Löfström Bild: Maria Eberfors

Positiv psykologi och hjärnforskning kan berika livet

Publicerat: 2016-01-28   |  Tina Löfström

Välkommen till min nya, fina blogg här på Vardagspuls!

Jag är Tina Löfström, föreläsare, utvecklingskonsult, utbildare, handledare, sambo, matte, personlig utvecklingsälskare och forskningsnörd. Jag har en bakgrund inom försäljning och det var där som jag fick upp intresset för personlig utveckling. Tack vare jobbet som säljare, fick jag också upp ögonen för min sambo Daniel (det var kärlek vid både första och andra ögonkastet).

Daniel har jag kvar, men numera ser mitt yrkesliv helt annorlunda ut. Idag arbetar jag som föreläsare och bloggare (senast för Aftonbladet Wellness). Min kunskapsbas består av akademiska studier inom positiv psykologi, neurovetenskap, coaching, evolutionspsykologi, traditionell psykologi och en massa annat spännande.

Till vardags jobbar jag med att föreläsa, utbilda och handleda människor i hur positiv psykologi och hjärnforskning kan berika livet. Jag träffar anställda i både små och stora organisationer, privatpersoner, företagsledare, ja alla möjliga människor som vill lära sig hur lycka, motivation och resultat hänger ihop. Jag arbetar utifrån lyckoforskningen för att ta fram verktyg i hur man kan bemöta stress, hantera den och leva gott i en värld där stress och press är vardag.

Jag ser fram emot att dela mina kunskaper med er här på bloggen! Att må bra, leva ett gott vardagsliv, känna meningsfullhet och sammanhang. Lyckoforskning och hjärnforskning i vardagen. Och givetvis kommer bloggen också att handla om mitt absoluta favoritämne inom psykologin: Utvecklande tankesätt.

Visste du att synen på våra egenskaper och karaktärsdrag färgar både motivation, inlärning, mående, rädsla för misslyckanden och en himla massa annat? Eller att beröm både kan uppmuntra och hämma oss? För mig har tankesätt för alltid förändrat mitt liv till det bättre. Jag visste inte att det fanns två sätt att se på sina egenskaper. Att få den insikten har gett mig möjligheten att välja hur jag ser på tillvaron och därmed en oändlig frihet. Jag känner mig modigare, lugnare och mer harmonisk än någonsin. Mina kunder beskriver liknande resultat. Mindre rädsla för vad andra ska tycka, tilltro till sina egna förmågor och ödmjukhet inför sig själv och andra. En enkel skiftning, med stora effekter. Spännande, eller hur?

Det här ska vara en blogg hit du kan komma för att tips, stöd och spännande kunskap. När som helst, hur som helst. Välkommen!