Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

leende, kroppsspråk, power pose, Tina Löfström Bild: Magnus Söderlind

Powerposera och låt kroppen stärka ditt inre

Publicerat: 2016-04-08   |  Tina Löfström
Kroppsspråket påverkar i allra högsta grad hur vi känner oss. Idag vet vi att sättet vi rör oss på, står och sitter kan skapa en känsla åt både det ena och det andra hållet. På engelska kallar man fenomenet ”Power pose” och beroende på om poserna signalerar självsäkerhet eller osäkerhet så kallar man dem vid olika namn.


En high power pose är en kraftfull kroppshållning, där kroppen rörs i mönster som signalerar stolthet och pondus. Tänk segergester, superhjältar och maktmänniskor.En low power pose är en mer timid och försiktig kroppshållning, där kroppen rörs i mönster som signalerar osäkerhet och försiktighet.


Det vi vet idag är att kroppsspråket styr hur vi känner oss. Personer som intagit en high power pose beskriver sig efteråt som mer kraftfulla, dominanta, i kontroll och som ledare än de som intagit en low power pose. Våra ansiktsuttryck påverkar också hur vi känner oss. Ett leende kan exempelvis göra dig glad, trots att du inte kände dig glad från början. Likaså kan ett argt ansiktsuttryck skapa en känsla av ilska och irritation. Inom positiv psykologi pratar man om att man kan stärka lyckan genom att ”agera” som en lycklig person. Med ett leende, energifullhet, engagemang, intresse och entusiasm.Dessa häftiga upptäckter är värda att ta på allvar, men som med allt är inget svart eller vitt. Du kan inte skapa din lycka bara genom att bete dig lyckligt. Det finns fler faktorer som spelar in i skapandet av ett optimalt mående och det är när du kombinerar dessa som blir effekten blir riktigt kraftfull.

Lika nyanserat ska powerposeringen tolkas: Att inta en high power pose i mötet med andra människor kan upplevas som hotfullt, vilket kan påverka din omgivning och dig själv negativt. Testa därför en high power pose INNAN du ska in på ett viktigt möte, arbetsintervju eller en annan situation du vill ta kontroll över. Gör det inte inför andra. Rätt använt, kommer du att känna dig självsäker, kroppen kommer att se pigg och kraftfull ut och ditt fortsatta rörelsemönster kommer därefter att komma naturligt!

Kroppen är verkligen fantastisk: med en enkel medvetenhet om dina rörelsemönster kan du stärka dig själv och må bättre!

Kram på er!

Tina Löfström, Lyckoexpert


Följ Tina på facebook!