Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Tina Löfström skriver om rädsla för tystnaden Bild: Tina Löfström

Rädsla för tystnaden

Publicerat: 2016-07-22   |  Tina Löfström

Jag läste en forskningsstudie där deltagarna fick sitta i ett tomt rum i en stol, utan fönster i 15 minuter. Deras enda uppgift var att sitta där och tänka. Ingen tv, ingen radio, inga podcasts, inte ens en tidning fanns där inne att underhålla sig med. Det visade sig vara outhärdligt för den större delen av deltagarna. Det visade sig att deltagarna hellre gav sig själva små elchocker än att bara sitta där och göra ingenting. När möjligheten gavs, valde en stor del av deltagarna att testa elchockerna hellre än att bara sitta och vänta ut sina 15 minuter.

Helt galet, kan man tycka. Men studien visar en stark drivkraft hos oss människor. En drivkraft som vittnar om att vi hellre gör någonting, oavsett vad, än ingenting. En drivkraft så pass stark att till och med smärta är bättre än ingenting.

Då är det är inte så konstigt att jag dagligen möter människor som är livrädda för tysthet och ensamhet. Som verkar vara så vana att alltid ha något att göra, att tysthet och sysslolöshet blir en mardröm. Jag själv är inte bättre. Jag är bra på att fylla mina tomma stunder med innehåll. Fippla på telefonen. Podcast och ljudböcker i bilen. Jag är van att tvn står på hemma bara för ljudets skull. Jag tittar på serier eller läser hellre böcker än att sitta tyst och göra ingenting. Och allt detta får mig ibland att känna mig som en rastlös femåring. ”Jag har tråååååkigt…..!”.

Varför är vi så rädda för tystnaden? Är det för att vi är rädda för våra egna tankar? Jag tror att det handlar om att vi är så vana att fylla alla hål i vår vardag, att det känns familjärt och tryggt.

Jag tror att vi är så bekväma i det vi vet, att den okända tystnaden blir läskig. Vi är så vana att alltid ha något att göra. Hela tiden, varje dag. Dag ut och dag in.

Men vad händer när vi väljer tystnaden och låter våra egna tankar komma upp till ytan? Vad händer när vi stänger av alla distraktioner?

Jo, vi släpper fram oss själva. Det finns starka fördelar att bara vara ensam i tystnad med sina egna tankar. Forskningen visar hur detta är en av de viktigaste delarna i var och ens egna personliga utveckling. Det släpper lös vår kreativitet, närhetsbehov och ger oss tid till att verkligen reflektera över oss själva. Vilka är mina värderingar? Vad är viktigt för mig? Vad vill jag i livet? Vilka människor är viktiga för mig?

Ensamtid får oss att växa som människor. Det för oss in på ett äventyr där vi får möjligheten att upptäcka oss själva utan yttre störningsmoment. Vi får i lugn och ro reflektera över våra liv, utan att ta hänsyn till andras tankar och känslor. I tystnaden väcks utvecklingslusten till liv.

Och vi inser snart att det är ganska så härligt!