Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

beröm barn Bild: Pixabay

Så berömmer du på rätt sätt

Publicerat: 2016-04-15   |  Tina Löfström

Inom kritikens värld har man länge pratat om att inte ge kritik för personliga egenskaper, utan för det personen GÖR. Inom berömvärlden har man i alla år tänkt precis tvärtom – beröm egenskaper inte vad någon gör! Säg du ÄR bra, duktig, rolig och härlig! Fram tills ungefär på sjuttiotalet var detta en allmänt vedertagen sanning. Men så hände något som förändrade allt.

På nittiotalet i USA påbörjades en revolutionerande studie kring beröm på grundskolebarn. Vad varken forskarna eller världen visste där och då, var att denna studie skulle bli startskottet för en ny era, där alla tidigare antaganden om beröm omkullkastades. Resultatet? Studien visade att när barnen fick beröm för personliga egenskaper så sänktes deras motivation och självbild.

I nutid har forskningen inom detta område pågått i två decennier. Idag är bevisen så starka att de har revolutionerat skolvärlden, företagsvärlden och föräldraskap runt om i hela världen. Allt tack vare forskaren Carol Dweck och hennes kollegas upptäckt.

Det vi idag vet är alltså att beröm för personliga egenskaper hämmar motivationen och skadar självbilden. ”Du är duktig”, ”Du är smart”, Du är snäll” och ”Du är rolig”, är alla beröm för personliga egenskaper. Detta har att göra med att berömmet pekar på vad man ÄR – alltså något statiskt och oföränderligt. ”ÄR” är ett passivt tillstånd – något vi själva inte kan påverka särskilt mycket. Antingen så ÄR vi, eller så ÄR vi inte. Det blir svart eller vitt och indikerar att vår framgång ligger i våra egenskaper och talanger, inte i det arbete vi lägger ner.

I Dwecks studie såg man att barnen som fått beröm för att de var smarta (personlig egenskap) blev mer osäkra, rädda för att misslyckas, hade mindre roligt och fick sämre resultat. Det är inte så konstigt när man tänker på det: Om jag är smart när jag lyckas. Vad är jag då när jag misslyckas?

Idag vet vi att beröm för det vi GÖR är mycket bättre. Detta för att berömmet pekar på något vi själva kan påverka. Vi kan göra mer eller mindre. Vi kan göra samma sak igen eller något annat. Berömmet sätter ingen stämpel på oss. Det indikerar bara att det vi gjorde just då var bra. Beröm för vad vi GÖR pekar på en process som vi själva har kontroll över. Det visar att görandet och processen i sig som är det viktiga, inte hur vi är. Beröm för vad vi gör får oss att förstå att det är processen, arbetet bakom, ansträngningen och lärandet som är det viktiga. Inte resultatet.

Så om du vill främja din och andras inre motivation och berömma på ett snällt sätt – träna på att berömma i GÖR-form!

Så här ger du GÖR-beröm

  1. Tänk specifikt: Vad exakt är det som personen gjort bra? Vad var det den gjorde som du uppskattade? Om du upplever att någon är snäll, vad är det specifikt som personen gjorde för att få dig att tänka så? Drog hen ut stolen för dig? Säg då ”Det var snällt gjort av dig som drog ut stolen åt mig, tack!” istället för ”Du är så snäll!”.
  2. Tänk process: Vad ligger bakom resultatet som du vill berömma? När barnet kommer hem med matteläxan med alla rätt – var nyfiken på vilket arbete som ligger bakom och beröm det! ”Vad mycket du har tränat på matten, du måste ha lärt dig mycket! Bra jobbat!” istället för ”Wow! Vad duktig du är!”.
  3. Tänk nyfiken: Vad ligger bakom det färdiga resultatet? Hur blev det ett så bra resultat? Ställ frågor, lär dig och beröm sedan! Säg: ”Intressant, hur har du gått till väga för att lyckas med rapporten?” istället för ”Du lyckades igen! Vilken talang du är!”.
  4. Tänk GÖR istället för ÄR: Varför? Vi kan själva påverka det vi gör. Våra handlingar, tankar och göranden är det som gör oss framgångsrika och välmående..