Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

rolig träning Bild: Judi Bell

Så gör du träningen rolig - varje gång!

Publicerat: 2016-02-24   |  Tina Löfström

Jag har köpt gymkort efter gymkort. Gärna på abonnemang på ett år. Varje gång har det slutat med att jag gått till gymmet två gånger och sen aldrig mer. Det innebär krasst sett att varje gymtillfälle kostat mig minst en tusenlapp. Kul? Nej. Därför har jag gjort slut med gymmet. Nu för tiden lever jag som jag lär: Jag gör bara det jag tycker om att göra.

Tycker du inte att det är roligt att gå till gymmet, strunta i det då! Tråkigt att springa? Spring inte! Somnar du på yogan? Gör något annat! Det finns miljoner sätt att träna och att låsa sig vid något som du egentligen inte tycker om att göra, kommer inte att fungera.

Om du tycker att träningen är rolig så kommer du att göra den igen. Det handlar om att skapa en positivt laddad spiral: Du tränar och har kul. Du tänker tillbaka till träningen som var kul. Du längtar till träningen igen. Du tränar och har kul. Då blir träningen av!

Ta bort fokus på att prestera (gå ner i vikt, bli smalare, starkare, etc.). Fokusera istället på komma in i flow. Flow är en mental upplevelse där man blir helt uppslukad i uppgiften. Man glömmer tid och rum, går ur sin egen upplevelse och bara gör. Hitta eller skapa träning där du kommer in i flow: Aktiviteter där du får använda din kompetens/egenskaper/styrkor och som du enbart gör för att du tycker om att göra det.

ÖVNING: Gör träningen rolig!
Sätt dig ner och fundera på följande frågeställningar. Skriv ner dina svar.

  1. Hur du tror att du skulle må när du tränar regelbundet. Hur skulle det påverka ditt välmående? (Exempel: Jag skulle sova bättre och vara mer energifylld…)

  2. Vilka möjligheter skulle det öppna upp för dig? (Exempel: Jag skulle orka leka med barnen längre. Klättra i träd, busa, osv…)

  3. Vad får dig att gå in i flow? (Exempel: Dansa salsa, kasta frisbee, osv).


Kram på er!
Tina Löfström
Följ Tina på facebook!