Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Tomislav Lukic flow tina löfström lyckobloggen Bild: Tomislav Lukic

Så här gör du för att uppleva flow

Publicerat: 2016-04-27   |  Tina Löfström

Flow – att bara svepas in i en uppgift och tid och rum försvinner. Det är verkligen en härlig känsla och ökar, som jag tidigare skrivit, välmåendet och lyckan. När vi är i flow är vi fullt fokuserade på uppgiften, vi glömmer av oss själva, andra och omvärlden, vi förlorar oss i tiden, vi känner oss lyckliga och har kontroll, och vi blir kreativa och produktiva.

Att gå in i flow är alltså något vi mår bra av och kan göra oftare. Idag upplever du säkert redan flow i flera uppgifter. Kanske när du kör bil, när du umgås med vänner, när du lagar mat eller utövar en hobby. Den plats där vi som oftast flowar är på jobbet!

För att gå in i flow behövs 3 grundparametrar:

Tydliga mål
Mål ökar kontrollen och strukturen för uppgiften och hjälper således motivationen på traven. Tänk inlärningsmål – vad du vill lära dig? Undvik prestationsmål, alltså mål där bara resultatet spelar roll, inte processen dit. För att komma in i flow är mål (och rätt typ av mål) en förutsättning.

Balans
Balansen mellan uppgiftens grad av utmaning och din kunskapsgrad behöver god. Du ska hela tiden uppleva en hög grad av utmaning och matcha den med dina kunskaper. Om det väger för tungt på ena eller andra axeln så förloras flowmöjligheten.

Feedback
Du behöver hela tiden få feedback på hur det går i uppgiften. Detta för att du hela tiden ska vara medveten om dina utmaningar och för att fortsätta utvecklas. Feedbacken kan komma från dig själv (i insikten om att du rör dig framåt) eller från andra personer i din omgivning.

Gör så här för att oftare komma in i flow:

1. Sätt tydliga och klara mål för vad som ska uppnås. Målen behöver vara i balans så att de varken är övermäktiga eller busenkla. Du ska hela tiden ligga på toppen av det du klarar av.

2. Ha koll på dina tidigare kunskaper. Gör en reality-check och fundera över vart du står i kunskapsområdet som uppgiften ligger i. Om du vill lära dig ett nytt språk, men saknar grundkunskaperna så bör du börja i att lära dig grunderna. Om du istället redan kan flytande italienska och tar en nybörjarkurs, så kommer du att missa flowet eftersom utmaningen blir för liten i förhållande till kunskapen.

3. Gör dig fri från distraktioner. Se till att stänga av notifikationerna på mobilen, mailen eller annat. Hitta en miljö som passar uppgiften och där du undviker att bli störd av exempelvis kollegorna. Om du ska flowa i skapandet av ett excel-ark, men du hela tiden blir avbruten av att folk kommer in i rummet eller av att mobilen ringer så missar du flowet.

4. En sak i taget. Flow uppstår när vi har full koncentration och uppmärksamhet på en uppgift. Om du multitaskar så skiftar du fokus mellan flera uppgifter och då kommer du inte in i flow. Om du mailar – maila. Om du pratar i telefon – prata bara. Om du sitter i ett möte – var bara i mötet. Tänk ”en sak i taget” och ”kvalitét istället för kvantitet”.

5. Styrkor. Vilka är dina styrkor? Använd dem för att enklare uppnå flow. Styrkor är saker vi tränat länge på och som nästan känns automatiserade. Det kanske är social intelligens, kreativitet, ledarskap, kärlek till lärande eller någon annan styrka. Använd dem ofta och mycket!

Kram på er!
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!