Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

målsättningar prestationsmål inlärningsmål Bild: Pixabay

Så sätter du mål på bästa sätt

Publicerat: 2016-04-29   |  Tina Löfström

Att sätta mål är ett utmärkt sätt att förankra drömmar och visioner i verkligheten. De hjälper oss att hålla fokus på vartåt vi ska. De hjälper oss att förse oss med verktyg för att hela tiden veta att vi går åt rätt håll. De ger oss en struktur att följa och kontroll över situationen. Mål är riktigt bra!

Det finns många teorier om hur man sätter ett bra mål, men en av mina absoluta favoriter handlar om vilken typ av mål vi sätter upp för oss själva och vårt arbete. I forskningen har man sett att det finns två typer av mål:

Prestationsmål:
Här pratar man renodlat om slutresultatet. Målet sätts enbart utifrån vilket slutresultat man vill ha. Om jag vill bestiga ett berg, så är ett prestationsmål tanken på att stå där på toppen.

Inlärningsmål:
Här pratar man istället om vägen till målet. Det finns ett önskat resultat, men fokus ligger inte där, utan på processen dit och att hela tiden lära sig mycket på vägen. I mitt bergsbestigarmål, är ett inlärningsmål tanken på resan upp till toppen, snarare än själva toppen.

Det man har sett inom forskningen är att prestationsmål inte är så bra för oss som vi kan tro. Studier har visat att när vi sätter prestationsmål så har vi mindre roligt under processen och lyckas… (håll i dig!)… SÄMRE, än när vi sätter inlärningsmål.

Detta har man kunnat härleda till att prestationsmål får oss att hamna i ett låst tankesätt (fixed mindset). Vi ser enbart vart vi är nu och vart vi vill vara när vi är färdiga, men vi glömmer hela resan dit. När vi sätter prestationsmål handlar allt om resultatet, vilket gör att vi förblindat springer mot målet och missar viktiga saker. På vägen till målet finns hinder, viktiga lärdomar och utmaningar, men när siktet enbart är inställt på slutresultatet, så missar vi all denna viktiga kunskap.

Resultat och prestation är bara en slutprodukt av det vi tidigare gjort. Själva slutprestationen är inget som vi kan påverka. Ett resultat är ett resultat.

Det vi kan påverka är processen och vägen mot målet. När vi då sätter prestationsmål så säger vi indirekt till oss själva att vi ska försöka påverka något som inte går att påverka och förlorar fokus på det som spelar roll: Vägen dit.

Jag träffade en golfspelande kvinna som spelat på elitnivå, Caroline Larsson. Hon berättade att hon en dag hade fått problem med sitt ena ben och gick till läkaren. Väl där fick hon mardrömsbeskedet: Cancer. För att överleva var hon tvungen att amputera benet. När hon berättade om sin rehabiliteringsresa, så var golfspelandet en central del i det hela. Ett av hennes rehabiliteringsmål var att genomföra en stor golftävling med sina nya förutsättningar: Att spela golf på ett ben. En intensiv träningsperiod följde och när tävlingsdagen kom fanns det ett mål. Ett inlärningsmål. Hennes mål var inte att vinna (prestation). Det var att lära sig. Hennes fokus var inte prispallen. Det var att varje slag var en framgång och att njuta av spelandet i sig. Resultatet? Hon vann!

Inlärningsmål. De får oss att tänka utifrån ett utvecklande tankesätt (growth mindset). De får oss att vara mer uppmärksamma på detaljer som kan vara viktiga för att vi ska lyckas, de får oss att ha roligt, därför att vi lär oss en massa spännande saker på resan. Och de får oss att prestera bättre. Inlärningsmål gör oss öppna och hungriga för utmaningar och hinder som kan uppstå. De gör att vi njuter av att hela tiden växa som personer. Och det säger ju sig självt: Ju mer vi lär oss, desto bättre blir vårt resultat.

Att sätta inlärningsmål handlar alltså inte om att strunta i resultatet. Det handlar om att bry sig så mycket om resultatet att man lägger ner sin själ i processen dit. Att man lär sig, att man tränar, att man utvecklas. Först då kommer resultatet bli optimalt.

Kram på er!
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!