Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

styrka Bild: Pixabay

Se det som stärker dig!

Publicerat: 2016-06-02   |  Tina Löfström
 1. Se över dina reaktioner
  Dina reaktioner på händelser är mer betydelsefulla än själva händelserna i sig. Det som skiljer lyckligare personer gentemot andra är alltså inte VAD som inträffar i deras liv, utan deras reaktioner på det inträffade. Ett sätt att göra detta på är att fokusera på vad som är bra med saker som går dåligt. Tänk dig att du efter en lång tid av irritation plötsligt står i en stor fight med din kollega. Ni blir rejält osams och tycker inte alls lika. Istället för att fokusera på kollegans dumma åsikter, sätt att säga det på och vad hen gör dåligt: Fokusera på att det är bra att irritationsmomenten lyfts upp till ytan så att ni kan jobba mot att lösa konflikten. Eller att du nu får lära dig något nytt om din kollega som du inte visste förut. Så här gör lyckliga människor. Negativt föder negativt. Genom att bromsa sin negativa, nedåtgående spiral så håller vi oss mer objektiva och mår bättre på köpet.

 2. Gör tråkiga saker roliga
  Har du någonsin sett ett barn som har tråkigt? Vad gör barnet? Jo, de förvandlar det tråkiga till en lek! Locka fram ditt inre barn och gör tråkiga uppgifter roligare. Genom att fokusera på att uppgiften är en utmaning eller lek, och att fokusera på särskilda delar i uppgiften så blir den roligare. Ett bra exempel på detta är när min kollega hade sitt första sommarjobb som städare i en fabrik. Hon gjorde städningen till en lek genom att städa i mönster. I smutsen på golvet moppade hon i särskilda mönster, så att städningen mer liknade målande än städning. Effekten blev 2 saker: Det blev roligare och det blev renare!

 3. Ta dig tid att uppskatta goda i livet
  Det är ingen en väl bevarad hemlighet att vi blir lyckligare av att stanna upp och njuta av våra liv. Igår var jag på besök hos en god vän och kund till oss, som hade en fantastiskt vacker blomma ståendes på sidobordet. Blomman hade stora, vita, rosliknande blommor och jag blev inbjuden av hennes son att lukta på den. Blommorna doftade fantastiskt och vi stod där med näsorna i växten och njöt en liten stund. Efter att sonen uppmärksammat mig på blomman (som jag inte hade sett annars) så märkte jag hur jag inte bara doftade, utan också studerade den på ett helt annat sätt. En blomma som jag annars hade missat, har jag nu njutit både visuellt och doftmässigt av! Njutning och uppskattning skapar vi själva genom att rikta vår uppmärksamhet!

 4. Avsätt tid för utmaningar
  På samma sätt som vi utmanar oss själva på jobbet, så kan vi utmana oss själva på fritiden! Schemalägg fritidsaktiviteter som kräver lite utmaning och eftertanke, så får du mer energi! Det är konstigt hur vår hjärna fungerar. Ju mindre vi gör, desto mer trötta blir vi. Så genom att hitta utmanande och roliga fritidsaktiviteter så skapar vi mer energi till oss själva och har roligt på köpet!

Många kramar,
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!